„Nový světový řád položil ve vašich zemích sršní hnízda,“ řekl Putin skupině v Kremlu. „A teď do nich strkají.“

Mezitím, co je ve Francii vyhlášen výjimečný stav, Spojené království je pod stanným právem s tisíci vojáky hlídající ulice a Německo a Švédsko trpí hroucením práva a pořádku kvůli přistěhovalcům, je těžké s Putinem nesouhlasit.

Plán Nového světového řádu naplnit západní národy radikálními islámskými přistěhovalci – proti vůli občanů těchto zemí – a poté rozpoutat peklo na zemi tím, že je „vypustí“, byl dosažen.

Putin se domnívá, že politika otevřených hranic, která je nucena evropským národům musí být odmítnuta, pokud má mít kontinent nějakou šanci na budoucnost v míru.

„Moji evropští bratři a sestry musí odmítnout globalizační politiku otevřených hranic, kterou jim nutí elity.“

Podle Putina neexistuje místo pro suverénní národy v globalistické vizi budoucnosti, a ruský prezident ukázal prstem přímo na Rothschildy a jejich kabalu mezinárodních elit.

„Rothschildovské kabaly pronikly do vaší vlády, do vašich médií a do vašich bankovních institucí. Jim už nestačí páchání zvěrstev na Středním východě, dělají to nyní na vlastní půdě, zoufale dokončují plán jedné světové vlády, jedné světové armády, doplněné světovou centrální bankou.

„Oni si myslí, že to mohou dělat tak, že vás budou terorizovat, než se podrobíte. Děsí vás, abyste přijali veškeré nové zákony, které zavedou, pod záminkou vaší ochrany.“

Putin zveřejnil výzvu k zbrojení a vyzval Evropany, aby odmítli výzvu sirén globalizátorů a jejich kultu smrti.

„Oni (Evropané) se musí postavit svým pánům, kteří již dávno přestali sloužit lidem a požadují, aby byly jejich hlasy vyslyšeny.“

„Západní vlády už ani neskrývají své skutečné záměry. Můžete vidět hrůzy, které se skrývají za jejich maskami. Nespouštějte z nich oči. Nepodlehněte jejich trikům.“

„Rusko se nebude jen dívat, aby dovolilo, že jeho evropští bratranci bodu poraženi a takto dehumanizováni. Válka začala. Pravda a spravedlnost zvítězí.“

Anonymous/ svobodnenoviny.eu

Komentáře