Markéta Pekarová Adamová by se měla vrátit do školy – dostudovat dějepis

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala na svůj twitter: „Před 82 lety začali nacisté s okupací Čech, Moravy a Slezska a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava. Temná stránka našich dějin, která zničila život mnoha občanů. Zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují. Nezapomeňme.“ Když to clověk čte, tanou mu na mysli slova kultovního doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města: „Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.“

Anketa
Bojíte se vakcíny AstraZeneca?

Ano

82%
Ne

18%
hlasovalo: 12432 lidí
Proč? Protože dávat na roveň nacistický teror a diktát s okupací naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy je naprosto hloupé. A ještě hloupejší je tak trochu naznačovat, viz druhá část tweetu paní Pekarové Adamové, že vlastně nacistický teror byl nějak odčiněn, a proto je vlastně méně špatný než okupace vojsky Varšavské smlouvy. Krom špatného vkusu je však Pekarová Adamová mimo i v dalších věcech.

Proto pojďme hezky popořadě a nejlíp skoro slovo od slova, protože tahle koncentrace hlouposti si zaslouží být odhalena v plné nahotě.

Začali okupaci?

Podle paní Pekarové „…začali nacisté s okupací…“ pomiňme češtinářsky nepříliš vytříbenou formulaci, že někdo začal s okupací. Podstatným v této části je totiž slovo „nacisté“. Oni to totiž mnohem přesněji byli Němci. Ale to se asi paní Pekarové Adamové asi moc nehodí do krámu, a proto nepřesně píše „nacisté“. Pomíjí tak, že nacistická hnutí existovala i mimo Německo a přesvědčenými nacisty byli i příslušníci jiných národů než zrovna toho německého. A pomíjí i skutečnost, že mezi vojáky Wehrmachtu,kteří napochodovali do naší vlasti, byli pravděpodobně i ti, kterým byla politika úplně ukradená, takoví, kteří jen chtěli sloužit své vlasti, a konečně i ti, kteří byli do armády odvedeni a prostě plnili, co jim někdo rozkázal.

Podstatné však je, že to byli Němci, kteří nám nejprve poté, co nás v Mnichově zradila Francie a opustila Británie, zabrali kus území, které k našemu státu patřilo stovky a v mnohých případech i více než tisíc let. A byli to Němci, kdo 15. 3. 1939 vyhlásili zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Hned v preambuli tohoto Vyhlášení se přitom dočteme: „Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země.“

Autonomní?

Dále si paní Pekarová Adamová dala záležet, aby zdůraznila, že Protektorát byl „autonomní“. Podobně jako svého času Helena Válková (viz: „ono se toho v Protektorátu zas tolik nedělo“.) tak Pekarová Adamová trochu zlehčuje utrpení a míru teroru, kterému byli Češi v Protektorátu vystaveni. Slovo autonomní totiž tak nějak implikuje, jakobychom si v Protektorátu mohli dělat, co se nám zlíbí. Připomeňme však, že hned první ustanovení Vyhlášení jasně říká: „Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako ‚Protektorát Čechy a Morava‘ pod její ochranu.“

Říšskému protektorovi příslušelo potvrzovat protektorátní ministry a vydávat nařízení a mohl i zastavit výkon správních opatření a dokonce i právoplatných soudních rozsudků. Paní Pekarová Adamová tak mluví o „autonomii“, ale fakticky byl Protektorát lénem, které Hitler uděloval svým podřízeným, kteří v něm mohli vládnout s pravomocemi absolutistického monarchy. Autonomie Protektorátu tak existovala pouze na papíře.

Protektorát?

U slova Protektorát se ještě zastavme. Máme ho pevně zakořeněné v našich slovnících a spojení v zásadě jen s Protektorátem Čechy a Morava. Pod nánosem času se totiž vytratil jeho primární význam. Ten je spojen s kolonialismem. Samotné slovo je odvozeno od latinského „protectorate“. To lze přeložit jako ochraňovat.

Koloniální mocnosti tak „ochraňovaly“ méně rozvinutá porobená území, nad kterými vyhlašovaly své protektoráty. Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava tak má i tuto konotaci, kdy Protektorát Čechy a Morava vzniká jako organizační složka pro porobené území, které je v podřízeném postavení a které se stává tak trochu kolonií svého dobyvatele.

Omluva?

Paní Pekarová Adamová pak pokračuje, když tvrdí „za tuto okupaci proběhla omluva a pokání“. Ano, německá strana se opakovaně omluvila. Může však sebevětší omluva odčinit Lidice nebo Ležáky? Může pokání potomků odčinit zločiny jejich otců, kteří vraždili české lidi, zabírali jeijch majetek a odváželi české vlastence a jejich rodiny do koncentračních táborů? Má pokání syna za hříchy otce vůbec nějaký smysl?

„…jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují,“ píše Pekarová Adamová a myslí tím Rusko. Všimněte si, prosím, jak chorobnou protiruskou hysterií musí tato paní trpět? Koho, kdo má alespoň kousek citu nebo soudnosti v těle, napadne do pietní vzpomínky na německou agresi zakomponovat plivanec na Rusko? A ještě dát navíc vše na stejnou úroveň. Respektive naznačit, že vlastně okupace vojsky Varšavské smlouvy byla horší než Protektorát.

Byli horší Němci nebo Rusové?

Obě dějinné skutečnosti byly pro český národ tragédiemi. Nelze je však dávat na roveň. Pokud by snad Německo zvítězilo ve druhé světové válce, čekalo by Čechy „konečné řešení české otázky“. V rámci něho by část obyvatelstva byla germanizována a část vysídlena, tedy naložena do dobytčáků a odvezena někam do oblastí na východě. Samozřejmě že tohle „řešení“ by se týkalo jen těch, kteří by nebyli nacisty před tím nebo v průběhu zavražděni.

Nic takového s námi naštěstí (na rozdíl třeba od Krymských Tatarů), Rusové ani komunisté neplánovali ani neuskutečnili. A navzdory všemu zlu, které na nás napáchali, lze jen těžko dávat jejich zločiny na úroveň nacistického Německa, které plánovalo vymazat náš národ z mapy.

Hrozba?

A konečně tvrdit, že nám dnes Rusko něčím „otevřeně vyhrožuje“, jak píše paní Pekarová Adamová? Nevím, já jsem zaznamenal, že nám nabízí vakcíny proti covidu. Naopak mnohem větší hrozbou pro naši nezávislost je dnes Evropská unie, mimo jiné i proto, protože v ní hraje první housle právě Německo.

Přitom paní Pekarová kudy chodí, tudy pléduje za větší evropskou integraci a za předání dalších a větších pravomocí z Prahy do Bruselu, eurem počínaje a migrací konče.

České země se nacházejí v prostoru mezi dvěmi velmocemi, Německem a Ruskem. To je geopolitická danost, kterou neumíme a nikdy nebudeme umět změnit. Republiku totiž neumíme nasadit na kolečka a odvézt někam jinam. První přikázáním naší zahraniční politiky proto musí být nedopustit, aby ani Německo ani Rusko mohly našemu prostoru dominovat. Avšak podobně jako sudetští Němci ve 30. letech je dnes paní Pekarová Adamová a jí podobní „nadšenci“ pro „evropskou integraci“ a „Spojené státy evropské,“ pátou kolonou německého vlivu u nás.

zdroj: parlamentnilisty.cz

Komentáře

Sdílejte