Kde ubrali, přidali jinde. Látka přibyla v oblasti Multikulturní výchova. Tam to obtížné nejspíš není.

Místo Ohmova zákona více multikulturní výchovy”Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami,” čtu v 173stránkovém dokumentu. Cpou to do těch dětí pěkně, najdeme tu “multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování”, “vstřícný postoj k odlišnostem” nebo “princip sociálního smíru a solidarity”.

V aktuálních rámcových vzdělávacích programech už nenalezneme aplikaci Ohmova zákona, žáci se už třeba ani nedozví, čím se liší hvězdy od planet a také byly vyřazeny výstupy věnující se aktivnímu vystupování proti vandalismu a uvádění příkladů mezinárodního terorismu.
Nově se na ZŠ nebudou uvádět příklady mezinárodního terorismu

V aktuálních rámcových vzdělávacích programech už nenalezneme aplikaci Ohmova zákona, žáci se už třeba ani nedozví, čím se liší hvězdy od planet a také byly vyřazeny výstupy věnující se aktivnímu vystupování proti vandalismu a uvádění příkladů mezinárodního terorismu. Pryč šly i výstupy věnující se povinnostem občana při zajišťování obrany státu a příliš složitá je prý i konkretizace rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.

Zohlednění potřeb minoritních skupin jako priorita

Místo toho budou do našich dětí rvát tohle:

– odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám

– nekonfliktní život v multikulturní společnosti

– aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti

– zohlednění potřeb minoritních skupin a otázku lidských práv

Vzdělání našich dětí dostává na frak…

Dopis fyziků Plagovi: http://www.pedagogicke.info/…/dopis-fyziku-ministrovi…

Přehled škrtů: https://revize.edu.cz/prehled-redukci-v-rvp-zv

Autor: Natálie Vachatová

Komentáře

Sdílejte