Ministerstvo školstva Roberta Plagu z ANO prišlo so zmenou Rámcového vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Potrebné vyučovanie prírodných aj spoločenských vied bude obmedzené, no ideologická neomarxistická slniečková ideológia multikulturalizmu a globalizmu sa bude naďalej napchávať do detí!
Ide napríklad o propagovaný ′′ vzťah k menšinám, využitie prosociality v multikultúrnej spoločnosti, pozitívny vzťah k rôznorodosti.” Pravdivo, islamská ′′ diverzita “, keď sú pod islamskými bytosťami ženy a ′′ neveriaci “, Ani Africká ′′ diverzita ′′ s obriezkami žien.
′′ Multikultúrne vzdelávanie… rozvíja pocit spravodlivosti, solidarity a tolerancie, vedie k pochopeniu a rešpektovaniu stále rastúcej sociokultúrnej diverzity ′′ a sústreďuje sa ′′ na vnímanie rozdielu ako príležitosť na obohatenie, nie ako zdroj konfliktu.”

Ale hodnotové rozdiely sú zdrojom konfliktu, nie obohatením! Toto vidíme v západnej Európe z hľadiska ženskej obriezky, cti vrážd, útokov kyseliny, nútených manželstiev, znásilnení, zločinov, gangov a podobne, ktoré často súvisia s moslimskými a africkými imigrantmi. Je nevyhnutné, aby prichádzajúci imigranti asimilovali a prispôsobovali sa kultúre, kam prišli a nie naopak!

Potom v rámci RVP ministerstvo školstva vzbudzuje prierezovú tematiku ′′ Vzdelanie myslieť v európskych a globálnych kontextoch že ′′ prízvukuje vo vzdelávaní európsky rozmer, ktorý podporuje globálne myslenie a medzinárodné porozumenie a preniká celé základné vzdelanie ako princíp. Dôležitou súčasťou európskeho rozmeru je vzdelávanie budúcich európskych občanov ako zodpovedných a kreatívnych osobností, schopných dosiahnuť mobilitu a flexibilitu v občianskej a pracovnej sfére a osobnom živote. Rozvíja vedomie európskej identity pri rešpektovaní národnej identity. Otvára širšie obzory vedomostí a perspektívy života v európskom a medzinárodnom priestore a predstavuje ich možnosti, ktoré tento priestor poskytuje “. Takže globalistika a propaganda Únie…
Na druhej strane je RVP odrezaný ′′ povinnosť občana zabezpečiť obranu štátu “. Žiaci sa tiež nemajú učiť o Newtonových zákonoch alebo Ohmovom zákone a iných princípoch. Prekročili sme aj viaceré oblasti histórie.

Členka Rady ČT Hana Lipovská (poslanci SPD za ňu hlasovali) poukázala na to, že kvalita českého školstva žiaľ klesá. Podľa najdôležitejšieho medzinárodného vyšetrovania merania výsledkov pedagogiky PISA z roku 2018 český vzdelávací systém ukazuje dlhodobú stagnáciu a úpadok. Namiesto toho, aby sa naučili čítať, písať, počítať, základy prírodných a spoločenských vied a milovali svoju domovinu dnes, učia sa multikultúrnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu európskeho či zvrátenej gender ideológie. Cieľom slniečka, nearxistov a globalistov je znemožniť národ, aby mu mohli lepšie vládnuť. Musíme sa proti tomu postaviť!

Citát podľa Hany Lipovskej: Zo správy z roku 2018 (posledné známe PISA údaje):
>>>Dlhodobý vývoj výsledkov českých žiakov v matematickej gramotnosti možno označiť ako plošný LEFT trend, od roku 2009 bez výraznejších zmien v reprezentácii žiakov na najvyššej a najnižšej úrovni gramotnosti.
>>> Dlhodobý vývoj výsledkov českých žiakov v oblasti prírodnej gramotnosti je možné opísať ako plochý HROZNÝ trend.
>>>Pred českých žiakov v najnižšej úrovni gramotnosti v testoch gramotnosti čítania sa dlho pohybuje okolo 20 % a od začiatku projektu PISA mierne ZVÝŠILI. Táto pätina žiakov reprezentuje skupinu obyvateľov, ktorí môžu mať problémy s ďalším uplatnením v spoločnosti.
>>> Českí žiaci majú väčší problém s porozumením samostatného textu ako spracovaním súboru textov (napr. rôzne články na rovnakú tému alebo diskusné fórum s príspevkami rôznych používateľov).
>>>> Vo výsledkoch žiakov každého typu školy sú obrovské rozdiely, ktoré sú v oblasti čitateľskej gramotnosti najidentifikovanejšie. Rozdiel medzi výsledkom viacročných gymnázií a stredných odborných škôl bez maturity je väčší ako dve úrovne gramotnosti vo všetkých oblastiach.
>>> Takmer polovica učňov má čitateľské schopnosti na najnižšej úrovni gramotnosti. Na základných školách je takýchto slabých žiakov menej ako 30 %.
Vidíme, že potrebné učenie prírodných aj spoločenských vied bude obmedzené, no ideologická neomarxistická slniečková ideológia multikulturalizmu a globalizmu sa bude naďalej kŕmiť do detí! Cieľom slniečka, nearxistov a globalistov je znemožniť národ, aby mu mohli lepšie vládnuť. Musíme sa proti tomu postaviť!

zdroje:

Komentáře