David Icke:

Děkuji!

Jaká je to radost, vidět kolem sebe ostrov zdravého rozumu ve světě šílenství!

Dnes se zde scházíme proto, že nebezpečná nemoc, smrtící nemoc zachvacuje tuto zemi a tento svět, a není to covid-19, je to fašismus! Fašismus ospravedlňovaný iluzorní pandemií covidu-19!

Virus, to mu musím přiznat, je velmi dobře vybaven pro každou eventualitu. – Nesmíte jít blíže než 6 stop od jiné osoby, abyste před ním byli chráněni. Vida, takže on má teď i měřící pásmo? -Nesmíte zůstat s nikým mimo svou sociální bublinu déle než 15 minut. Vida, takže on má teď i hodinky? – Roušky učiníme povinnými, ale až na konci tohoto týdne. Vida, takže on má i kalendář? Máme tak inteligentní virus, že nakazí jenom ty, co jdou na demonstraci, kterou vláda chce zastavit?

Co je to za nesmysly? Každý, kdo má aktivní aspoň půlku mozkové buňky, vidí, že jsou to nesmysly. Oni si to všechno jenom vymýšlejí.

Proč to dělají? Mohu odpovědět další otázkou. Jak je možno, že současné události byly předvídány už před desítkami let? Jak to mohl Aldous Huxley vědět už ve 30. letech? Jak o tom mohl psát George Orwell už ve 40. letech? Je to prosté: současné události nejsou nahodilé, nestaly se jen tak náhodně. Děje se to, že se rozvíjí scénář dlouhodobě plánované agendy. A pokud se mu nepostavíme teď, pak povede k totálnímu globálnímu podrobení lidské rasy, a to i technologicky.

Nyní se nacházíme v úžasném bodě historie, kdy jsme na rozcestí: jestli nadále necháme psychopaty, aby nám diktovali naše životy, tak to neskončí dobře. Ale když si uvědomíme, kde je síla, toto vše může skončit v dramaticky krátkém čase. Síla je s námi. To chápal už Percy Shelley, když před 200 lety napsal v básni tak příhodně pojmenované „Maska anarchie“: „Vstaňte jako lvi po spánku v neporazitelném počtu! Setřeste okovy k zemi jako rosu, která na vás ve spánku spadla ! Je vás mnoho – jich je málo! “ Tato slova byla napsána v roce 1819, ale velká část lidstva se ještě tuto lekci nenaučila.

Celé toto zotročení a vnucení fašismu lidské rase dokonce ani není prováděno zdravotními profesionály, ale psychology. Tamhle na konci ulice, pár desítek metrů od nás, je soukromá instituce vlastněná vládním kabinetem, zvaná The Behavioural Insights Team (Tým pro porozumění chování). Jeho práce je studovat lidskou psychologii, a zjištění pak používat ke změnám chování populace. Teď právě se nejvíce soustřeďují na naše děti.

Co nechtějí, abychom věděli? Největší trik, který na nás hrají, je právě toto: chtějí, abychom věřili, že vládní a úřední orgány mají moc. Ty orgány nemají žádnou moc. Moc úřadů nad světem je jenom ta moc, kterou jim dáváme my. Když před pár týdny tisíce lidí zamířily na pláže, nebyla šance na sociální rozestupy, a ty tisíce tam seděly společně, a místní úřady vyhlásily závažný incident. Ano, mohou to vyhlásit, ale co s tím mohou dělat? Nemohou s tím nic dělat, je tam příliš mnoho lidí, kteří neposlechli. Přesně tak.

Tento svět je ovládán pouhou hrstkou lidí, z důvodu prosté sekvence: vnucení něčeho a podvolení se. Zavedení něčeho a podvolení se funguje od vrcholu pyramidy dolů. Každá úroveň podléhá té vyšší a vnucuje něco té nižší, a nakonec to přijde k nám lidem. A když se my podvolíme tomu stupni hierarchie, který se snaží něco vnucovat nám – vláda, policie – pak zakončujeme ten okruh, který vychází odshora, od těch několika málo, co jsou ve stínu, a ovládají celou globální populaci. Ten okruh způsobuje, že malá hrstka lidí vnucuje svou agendu miliardám lidí.

Jak přerušíme ten okruh? Přestaneme se podvolovat. Lidská raso, povstaň z kolen, jako ti lvi po spánku!

Zůstat doma? NE!

Nosit roušky? NE!

Dovolit, aby naše děti byly psychologicky narušovány? NE!

Je čas, dokonce už je po něm, abychom zvládli lekci z historie celého lidstva: Malá hrstka ovládá mnohé proto, že se jí podřizují!

Už dost!

Svoboda! Svoboda! Svoboda! Nic méně nepřijímáme!

A ještě k policistům, kteří nás tu hlídají: Máte děti a vnoučata, a prosazujete fašismus, s nímž budou muset žít vaše děti a vnoučata. Přidejte se k nám, proboha, a přestaňte sloužit psychopatům.

Jsou nás miliardy, ale hlavní jádro této psychopatické sítě by se vešlo do jedné malé místnosti.

Lidé světa, pojďme!

zdroj: orgo-net.blospot.com

Komentáře

Sdílejte