„Já doufám, že budou rozumní. To by mi už stačilo, po pravdě řečeno. Kdyby si odpustili urážky a ješitnost a věcně vyjednali co nejlépe,“ řekl Schwarzenberg o nastávajícím jednání mezi Evropskou unií a Velkou Británií a vzápětí dodal: „Británie samozřejmě potřebuje Evropu, ale Evropa v mnoha věcech, například v obraně, například v bankovnictví také Velkou Británii.“

Na otázku, zdali má čestný předseda TOP 09 pocit, že by brexit mohl rozpoutat vlnu odchodů z EU, řekl: „Ne, vůbec ne. Naopak. Ti největší populisté v Evropě již nemluví o nějakém exitu, protože vidí, jaké to má tvrdé následky. Toho se vůbec neobávám. Je ale pravda, že se bude nadále remcat, obzvláště v České republice.“

Diskuze ve studiu České televize se také stočila směrem na možné rozdělení Velké Británie na menší politické celky. Podle názoru čestného předsedy TOP 09 nic podobného nehrozí.

„Ne, není to na pořadu dne. Co bude za 10 až 15 let, to nevíme. Jiná věc je, že v Británii začnou přemýšlet o tom, co si to natropili. (…) A to bude zajímavé. Myslím si také, že ty odštěpenecké tendence v Británii samotné nejsou tak silné. Nakonec to první referendum vyznělo tak, že chtějí dodržet Skotsko-Anglickou unii. (…) Může se ale stát tolik blbostí, že se i tohle stane,“ dodal Karel Schwarzenberg.

Václav Klaus rovněž nastínil, jak chápe vývoj evropské civilizace. Podle jeho slov se Evropa historicky pohybovala směrem k národním státům, jelikož v nich je možné organizovat demokratický systém řízení.

„Mě se zdá (…), že vývoj evropské civilizace byl vývojem, který usiloval o to, aby v Evropě skončily dynastické imperiální státy, protože ty skutečnou svobodu a demokracii vylučují, a aby Evropa byla vytvořena na základě národních států, kde demokracie je možná. To je asi tak moje teze. Nepřirovnávám Evropskou unii k monstru, ale říkám, že Evropská unie ve své dnešní struktuře a ve svém dnešním chování se spíše chová z tohoto hlediska jako ty velké dynastie, které ovládaly půlku Evropy, kde lidé uvnitř těch dynastií v periferních zemích žádná velká práva neměli,“ řekl v rozhovoru Václav Klaus.

zdroj: cz.sputniknews.com

Komentáře