Štúdia, ktorú v utorok uverejnil Európsky úrad pre prevenciu a kontrolu neinfekčných chorôb WHO, analyzuje vplyv tvorby cien na spotrebu alkoholu v krajinách európskeho regiónu WHO vrátane Ruska.

“Alkohol je jednou z hlavných príčin straty na zdraví, zdravotného postihnutia a predčasnej smrti v regióne, ktorý je z hľadiska spotreby alkoholu na prvom mieste na svete. Táto záťaž spočíva predovšetkým na ľuďoch v produktívnom veku”, hovorí správa.

 

Štatistika nepustí

V európskom regióne je alkohol označovaný ako príčina každej štvrtej smrti ľudí vo veku od 25 do 29 rokov a je tiež označený za hlavný rizikový faktor pre ľudí vo veku od 15 do 49 rokov. Podľa autorov správy si tento zdravotný problém vyžaduje naliehavé riešenie.

“Je to faktor, ktorý brzdí hospodársky rozvoj. Alkohol predstavuje ďalšie finančné bremeno pre spoločnosť a jeho dôsledky pre systémy zdravotnej starostlivosti a trestného súdnictva často prevyšujú výhody daní z alkoholu”, uvádza sa v štúdii.

 

Správa predstavuje predpoveď, že “celková konzumácia alkoholu v európskom regióne WHO pravdepodobne zostane prakticky nezmenená najmenej ďalších desať rokov”.

zdroj: netky.sk

Komentáře

Sdílejte