Projekt Czech Zájmy v EU zveřejnil výsledky své analýzy v úterý, když ministři vnitra EU diskutovali o této otázce prostřednictvím videokonference.

Odborníci, včetně bývalého předsedy Vojenského výboru NATO Petra Pavla a diplomata Tomáše Pojara, souhlasili, že bezpečnost v Evropě je na vysoké úrovni, ale je třeba posílit ochranu vnějších hranic. V této souvislosti většina odborníků uvítala posílení sjednocené služby sboru Frontexu, na které se členské státy EU dohodly v loňském roce.

„Posílení ochrany vnějších hranic EU a vnitřní bezpečnosti je obecně možné pouze s dostatečnou vůlí členských států delegovat potřebné pravomoci na centrální úroveň,“ uvedl Pavel. Píše portál RMX.

Na druhé straně se bývalý velvyslanec Pojar domnívá, že žádná forma přenesené nebo sdílené ochrany hranic nebude fungovat.

„Státy, které nemají vnější hranici, by měly přispívat k těm, které vytvářejí vnější hranici v schengenském prostoru, vzhledem k tomu, že tyto země projevují jasnou vůli chránit schengenské hranice,“ uvedl Pojar.

Dále dodal, že agentura Frontex by měla především podporovat národní pohraniční sbory, nikoli vytvářet vlastní.

Podle politologa Miroslava Mareše je rychlý přesun lidí, materiálů a financí klíčem k posílení vnější hranice EU.

„Posílení ochrany hranic by mělo mít podobu flexibilních převodů pomoci na ohroženou evropskou hranici, vytvoření fondů na financování této pomoci a podpory EU pro ohrožené státy,“ uvedl Mareš a dodal, že Řecko a Itálie zejména potřebují pomoc s ochranou vnějších hranic.

Někteří odborníci rovněž poukázali na to, že EU musí zasáhnout mimo své hranice poskytováním humanitární i diplomatické podpory. Do řešení situace by měly být zapojeny také ozbrojené síly. Podle těchto odborníků by úřady neměly čekat, až dorazí další vlna migrace do bezprostřední blízkosti Evropy.

“Problém je však v tom, že velké členské státy EU se nemohou dohodnout na společném přístupu a jejich zájmy v Africe se často liší,” uvedl bezpečnostní expert Radko Hokovský.

Komentáře

Sdílejte