Skupina zanechala důkazy roztroušené po celém evropském kontinentu, objevující se před asi 33 000 lety.

Kultura se proslavila zejména díky svým plodným jeskynním figurkám „Venuše“ zobrazujícím smyslné ženské postavy a propracovaným pohřebním rituálům. Píše portál Express.co.uk.

Vědci studovali jeskyni a publikovali své studium v ​​časopise Sborník Národní akademie věd.

Mezinárodní tým zde analyzoval zbytky jeskyní pomocí fotografií a 3D vykreslování.

Došli k závěru, že místo poskytovalo „jedinečné“ prostředí pro mrtvé v paleolitu.

Předchozí články uváděly přítomnost lidských pozůstatků v jeskyni.

Nejnovější studie je však první, která poskytne podrobný popis všech z nich a komplexní analýzu mortuárního chování, které vedlo ke zvláštnímu rozdělení kostí.

Komentáře

Sdílejte