Podle zprávy SCEPTR se země Visegrádské skupiny – Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko – připojily k podepsání dopisu Estonskem, Lotyšskem a Slovinskem. Dopis, který podepsali ministři vnitra příslušných zemí, hovořil o „potřebě vybudovat soudržný a odolný systém řízení migrace v případě krize na základě rovnováhy mezi solidaritou a odpovědností“, uvádí prohlášení Visegrad24, sociální média pro skupinu Visegrád.

Dopis přichází, když se očekává, že EU v nadcházejících týdnech vyhlásí novou verzi Evropského paktu o migraci a azylu. Předpokládá se, že migrační politiky se změní v reakci na probíhající migrační krizi, která začala v roce 2015.

Členské státy podél Středozemního moře prosazují kvóty vzhledem k tomu, že podle stávajících právních předpisů EU jsou země, do nichž migranti poprvé přicházejí do bloku, povinni se o ně postarat. To pro země jižní Evropy neúměrně zatěžuje peníze a zdroje. Tvrdí, že práce hostitelských migrantů musí být automaticky sdílena všemi členskými státy podle jejich kapacity.

Komentáře