Složení zadržených se velmi různí, ale jedno mají společné – nějakým způsobem vyjádřili pochybnost o relevanci státní koronavirové statistiky nebo správnosti státního kurzu, který nastolil Alexandr Lukašenko, na příklad možnosti provádět masové akce v době pandemie. Jedním z nich byl i záchranář z Lidy Pavla Palejčika, kterého 9. června 2020 propustili ze zaměstnání za to, že na akci Sergeje Tichonovského řekl pravdu o situaci s koronavirem a vybavením v nemocnici, nedostatkem roušek a osobních ochranných pomůcek pro lékaře. Nejdříve ho připravili o práci, a poté ho zatkli na 7 dní. O propuštění rozhodnul primář z Lidy Vadim Trubčik. Zdravotníka se zastal celý tým zdravotníků – napsal kolektivní dopis s mnoha podpisy.

Se začátkem předvolební prezidentské kampaně se mezi zadrženými začalo objevovat mnoho členů občanských spolků, dobrovolníků, kteří sbírají podpisy, a osob, které podporují alternativní kandidáty na prezidenta.

Mezinárodní centrum občanských iniciativ „Náš dům“ vystupuje proti nezákonnému zadržování, trestnímu stíhání, zatýkání za přestupky, hrozbám odebrání dětí z rodin a pokutám vůči běloruským občanům.

Požadujeme okamžité osvobození všech, komu byla odňata svoboda z politických důvodů!

Upozorňujeme mezinárodní společenství na přímé hrozby Alexandra Lukašenka střelbou do pokojných občanů na pokojných demonstracích, zejména na jeho slova při jmenování příslušníka bezpečnostních složek 4. června 2020. Uvádíme přesný citát:

Alexandr Lukašenko: „Nikdo už neví, jak můj přítel Rachmon přišel s kulometem do hlavního města Tádžikistánu, aby tam nastolil pořádek. Kolik tam zemřelo lidí. Zapomněli, jak bývalý prezident Karimov v Andijanu potlačil puč tak, že nechal postřílet tisíce lidí. Všichni ho odsuzovali, a když umřel, klečeli na kolenou a plakali. My jsme to nezažili, a proto to chápat nechceme. Někteří z nás. No tak jim to připomeneme!“

Jedná se o přímou hrozbu střelbou a zabíjením pokojných běloruských občanů, kteří se účastní prezidentských voleb.

8. června 2020 policisté brutálně zbili aktivistku strany „Narodnaja hramada“ Veroniku Miščenkovou. Celou noc ji drželi na okresním odboru vnitřních věcí, a ráno ji odvezli k soudu pro Moskevský obvod Minsku k soudkyni Taťáně Motylové, nechvalně proslulé svou specializací na politické kauzy. U soudu Veronika ukázala hematomy, které se jí za noc objevily na rukou, ale soudkyně odmítla poslat aktivistku na lékařskou expertizu a uložila jí patnáctidenní trest odnětí svobody. Za 15 dní modřiny zmizí, ale fotografie rukou ženy zbité policií můžete vidět v příloze. Na fotografii je Veronika Miščenková u soudu, ruce a ramena má plné modřin.

2. června 2020 byla provedena domovní prohlídka doma u nejvýraznější opoziční kandidátky Světlany Tichanovské, manželky nejpopulárnějšího videoblogera Sergeje Tichanovského, a na chatě její tchýně. Světlana také prohlásila, že jí bylo vyhrožováno odebráním dětí (z čí strany, však nesdělila). V souvislosti s tím poslední týden žena ve strachu o své děti nevycházela z domu. Tchýně Světlany Tichanovské (matka jejího muže Sergeje) musela být po noční domovní prohlídce s hypertenzní krizí záchrankou převezena do nemocnice. Vyšetřovací výbor prohlásil, že na chatě tchýně Světlany Tichanovské bylo nalezeno 900 tisíc dolarů, ale všechny okolnosti nasvědčují tomu, že tyto peníze nastrčil Vyšetřovací výbor s cílem znemožnit Světlaně kandidaturu (10 kg dolarů našli až na třetí domovní prohlídce, všechny tři domovní prohlídky byly provedeny v průběhu jednoho dne, svědky přivezli sami vyšetřovatelé, nikoho, včetně tchyně Tichanovského, nepustili do domu, kde domovní prohlídka probíhala, а taková částka umožňuje obejít daňovou legislativu a obvinit Tichanovské z mimořádně závažného poškození státu, což má automaticky za následek zahájení trestního řízení).

Momentálně jsou zadržováni koordinátoři hnutí na Světlaninu podporu, všichni na 15 dní, aby Světlana nemohla odevzdat podpisy ústřední volební komisi. Té musí podle běloruské legislativy podpisy odevzdat zmocněné osoby, tedy koordinátoři, ale ti jsou všichni ve výkonu trestu.

Úřady neumožnily registrovat se jako potenciální kandidát na prezidenta ani samotnému Sergejovi – „zavčasu“ mu uložily patnáctidenní trest. Aby mohl Sergej kandidovat, musel by se podepsat osobně, to mu ale nebylo umožněno, protože správa věznice navzdory běloruské legislativě odmítla pouštět do vězení advokáty.

Za Světlanu Tichanovskou bylo již shromážděno více než 100 000 podpisů, které jsou nutné, aby se mohla zaregistrovat jako kandidát na prezidenta. Lidé v běloruských městech stojí pěti – až šestihodinové fronty jen proto, aby Tichanovskou podpořili svým podpisem.

Sedm médií dostalo varování od běloruského ministerstva informací, většinou kvůli porušení Zákona o masmédiích („šíření informací, které mohou poškodit běloruské národní zájmy“).

7. června 2020 Alexandr Lukašenko jmenoval novým ministrem informací Igora Luckého. Nový běloruský šéf ministerstva informací Igor Luckij prohlásil, že strategie jeho úřadu v oblasti internetu bude spočívat mimo jiné v zamezování přístupu obyvatel k „informacím, které poškozují stát“. Z toho, jak je zřejmé, vyplývá, že Lukašenko bude závažným způsobem omezovat přístup Bělorusů k objektivním a nezávislým informacím, a to i cestou trestního stíhání novinářů a videoblogerů (které už začalo).

Trestní stíhání

Minimálně vůči 14 lidem bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu/jsou prověřováni dle Trestně-procesního zákoníku, z toho 2 ženy.

Většina z nich je vyšetřována pro podezření ze spáchání trestného činu dle čl. 364 Trestního zákoníku Běloruské republiky (Násilí nebo vyhrožování násilím ve vztahu k příslušníkům orgánů vnitra) – týká se hlavy spolku, jehož cílem je kandidatura Světlany Tichanovské na prezidentku, blogera YouTubového kanálu „Strana dlja žizni/Země pro život“ Sergeje Tichanovského a členů jeho týmu. Část z nich byla zadržena v Grodně v důsledku provokace, k níž došlo během legálního sběru podpisů dne 29. května, ostatní byli zadrženi během následujících dnů. Oficiální informace o statusu zadržených nejsou v současné době k dispozici.

Seznam osob zadržených v rámci „Případu Tichanovský“:

1.       Sergej Tichanovskij – zadržen 29.05, přiznán politickým vězněm, byl z Grodna převeden do minské cely předběžného zadržení a následně do vazební věznice (SIZO-1). V kanceláři, studiu a na chatě, která je ve vlastnictví jeho matky, byly provedeny prohlídky, přičemž během poslední prohlídky bylo nalezeno 900 000 amerických dolarů. Po prohlídce došlo u matky blogera k hypertenzní krizi.

2.       Dmitrij Furmanov – zadržen 29.05.

3.       Vergilij Ušak – zadržen 29.05, převeden z Grodna do minské vazební věznice (SIZO-1).

4.       Vasilij Bobrovskij – zadržen 29.05, držen ve vazební věznici (SIZO-1), v jeho bytě byla provedena prohlídka.

5.       Vladimir Naumik – zadržen 29.05, v jeho bytě byla provedena prohlídka a zabavena technika.

6.       Alexandr Aranovič – zadržen 29.05, držen ve vazební věznici (SIZO-1), v jeho bytě byly provedeny prohlídky, zabaveny všechny hotovostní úspory rodiny zadrženého.

7.       Sergej Kolmykov – zadržen 29.05, držen ve vazební věznici (SIZO-1), v jeho bytě byla provedena prohlídka.

8.       Jevgenij Rezničenko – zadržen 30.05, držen ve vazební věznici (SIZO-1), v jeho bytě byla provedena prohlídka.

9.       Arťom Sakov – zadržen 31.05, převeden z grodněnské cely předběžného zadržení do minské cely předběžného zadržení, v jeho bytě byla provedena prohlídka, zabaveny propagační materiály kanálu „Strana dlja žizni/Země pro život“, prohlídka byla provedena také v bytě jeho přítelkyně Olgy Karakiné, jíž byla zabavena technika, dokumentace a hotovost.

10.   Vladimir Kniga – zadržen 04.06.

Vůči novináři Sergeji Sacukovi bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu specifikovaného v odstavci 2 článku 430 Trestního zákoníku Běloruské republiky (Přijetí úplatku), lze se domnívat, že se připravuje nové obvinění dle článku 209 (Podvod). Sacuk je známý pro svou výbušnou investigativní žurnalistiku věnovanou vyšetřování korupce v oblasti zdravotnictví.

Novinář Andrej Medveděv je v rámci Trestně-procesního zákoníku prověřován kvůli komentáři na sociální síti, který měl údajně obsahovat urážku redaktora regionálních novin „Dněprovec“.

Ochránkyně lidských práv a ekologická aktivistka Jelena Masljuková je v souladu s Trestně-procesním zákoníkem prověřována. Proti ženě bylo podáno oznámení o utrhání na cti. Při prohlídce provedené v jejím bytě byla zabavena její osobní technika.

Vůči blogerce Olze Žuravské bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu specifikovaného v článku 369 Trestního zákoníku Běloruské republiky (Veřejná urážka úřední osoby při výkonu služby) kvůli komentáři pod videem na jejím YouTubovém kanálu, obsahujícím negativní hodnocení příslušníka orgánů vnitra.

Přestupkové řízení

Za poslední měsíc bylo zadrženo, pokutováno a drženo v celách předběžného zadržení: celkem 275 (+65 případů za poslední týden) případů represí.

Z nich bylo 98 (+21 za poslední týden) lidí zadrženo bez soudního rozhodnutí na 2-3 dny, tj. celkem si bez soudního rozhodnutí odsedí 203 (+26).

82 (+8 za poslední týden) osob bylo zajištěno, celkový počet dnů ve správním zajištění činil 926 (+129), v průměru tedy okolo 11 dnů na osobu. V současné době je v celách předběžného zadržení 23 (+13) lidí.

Celkový počet pokut, které byly zadrženým uloženy činí 2833,5 (+313 za poslední týden) základních hodnot (Základní hodnota v Bělorusku – ukazatel pro výpočet penzí, dávek, daní, poplatků a pokut, její výše je dána rozhodnutím vlády, od 01.01.2020 činí základní hodnota 27 běloruských rublů.), což činí v přepočtu 76 504,5 (ruských nebo běloruských – upřesnit u autora článku) rublů, přibližně 28 335 euro nebo 32 010,2 amerických dolarů. Většině byly uloženy pokuty dle článku 23.34 Správního řádu „Porušení způsobu organizace nebo konání hromadných akcí“.

Mezi pronásledovanými je 50 (+14 za poslední týden) žen, mezi zadrženými ženami dvě aktivistky hnutí „Matěri 328/Matky 328“, které veřejně vystoupily se zprávou o nespravedlivých soudních rozsudcích, vynesených vůči jejich dětem, jimiž byly odsouzeny k mnohaletým trestům odnětí svobody (10-15 let) za drobné přestupky spojené s drogami. 5 (+1 za poslední týden) žen bylo zadrženo celkem na 39 (+8 za poslední týden) dní. 7 (+1 za poslední týden) žen bylo zadrženo bez rozhodnutí soudu celkem na 12 (+3) dní. 1 žena si vzala neplacené pracovní volno (pod tlakem úřadu, což je obdobné jako dočasná výpověď nebo finanční sankce).

Bylo zadrženo 17 (+5 za poslední týden) novinářů. 5 novinářům bylo celkem zadrženo na 62 dnů.

6. května 2020 byla 1 novináři (ruské národnosti) zrušena akreditace a byl z Běloruska do 24 hodin deportován za reportáž o hromadných čerstvých hrobech obětí koronaviru ve Stolbcích. Jeho reportáž byla věnována skutečnosti, že vládnoucí struktury tají skutečný počet obětí koronaviru. O městě Stolbcy, v němž v současnosti umírá na následky onemocnění způsobeného koronavirem hodně lidí, ale tyto oběti nejsou zahrnovány do oficiálních statistik. Této problematice se věnovali také další YouTube blogeři, kteří o ní streamovali a také jich se dotkly represe.

18 (+5 za poslední týden) blogerů bylo zadrženo a celkem bylo uloženo 192 (+30 za poslední týden) dnů správního zajištění.

Bylo zadrženo 16 (+12 za poslední týden) členů a dobrovolníků registrovaných spolků pro sběr podpisů na podporu prezidentské kandidatury.

Autor: Olga Karatch

Komentáře

Sdílejte