Od 11.5. čeká Českou republiku restart těchto provozoven:

 všechny provozovny v nákupních centrech nad 5000 m2
(s výjimkou provozoven stravovacích služeb);
 provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz);
 provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek;
 holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie;
 muzea, galerie a další podobná zařízení;
 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací
akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas
100 osob;
 organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas
100 osob;
 svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na
závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria – žáci nebo studenti musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků;
 možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
 osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení
poskytovateli zdravotních služeb;
 střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků
ve skupině;
 osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;
 osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
 prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných
a diagnostických ústavech;
 osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní
výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Komentáře

Sdílejte