Ochranáři spolu s ornitology každý rok vyhlašují jiný ptačí druh za Ptáka roku. Letošní ročník je zasvěcen právě jiřičce obecné.

Síť prodejen Alber se hrdí slovním spojením, že “Odpovědnost k přírodě” a na své stránce mají také logo “My milujem přírodu”, ale právě Albert se tomuto migračnímu druhu ptáka odvděčil po svém. Najal si totiž firmu, která z budovy vlašimského supermarketu Albert chtěla odstranit ptačí trus, ale při tom poshazovala velké množství hnízd jiřiček a to i s mláďaty. Toto protiprávní jednání si všimli lidé, kteří to se zděsením nahlásili Záchranné stanici pro živočichy Vlašim. Při obhlídce místa činu ale bohužel pracovníci Záchranné stanice mohli již jen skonstatovat, že velký počet hnízd už byl odstraněn, ale s nimi také mláďata. “O co hůře, pracovníci nám odmítli sdělit, kam tato hnízda vyhodili a my jsme je v přilehlých kontejnerech neobjevili. Dá se předpokládat, že takto bylo k smrti hladem a žízní osouzeno několik desítek mláďat jiřiček,” uvedli zástupci záchranné stanice. “Prosíme veřejnost, aby nás neprodleně informovala, pokud mají informaci, kde by se mohla mláďata nacházet. Upozorňujeme, že hnízda ptáků i jejich vejce jsou zákonem chráněny. Situace byla nahlášena na odbor životního prostředí, který ji bude dále řešit,” dodávají.

Tiskový mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček se za vzniklou situaci sice omluvil, ale to nenavrátí zmařené životy jiřiček. Jak pro ceskoaktualne.cz napsal, “Také nás zpráva velice znepokojila. Ihned poté, co jsme se dozvěděli o tomto incidentu, začali jsme jednat se zástupci záchranné stanice pro zvířata a také s úklidovou firmou, aby došlo k nápravě, protože v té době byl podle odbornice ze stanice ještě čas na záchranu. Pracovníci úklidové firmy následně poskytli součinnost. Na sociálních sítích i v médiích jsme se všem veřejně omluvili za toto nepřípustné chování, které je v příkrém rozporu s hodnotami společnosti Albert. Následně také vyvodíme pracovněprávní postih a člověk, který je za to zodpovědný jak na naší straně, tak na straně dodavatele, bude potrestán. Dále vymýšlíme způsob, jak adekvátně přispět k ochraně a rozvoji přírody a životního prostředí v místě naší prodejny ve Vlašimi. O těchto krocích budeme informovat veřejnost po víkendu”.

(SCa, il.foto: IUNC Red List)

Komentáře

Sdílejte