Krizový štáb se seznámil s prvními kroky, jak se bude uplatňovat na území hlavního města takzvaná chytrá karanténa. Ta umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu jeho mobilního telefonu za posledních pět dní k vytvoření vzpomínkové mapy míst, kde se pohyboval.

„Chytrá karanténa je z mého pohledu v současné situaci jediný nástroj, díky kterému jsme schopní mít situaci pod kontrolou. Je ovšem nutné držet se na pozoru před nezákonným šmírováním osob. Poskytnutí informovaného souhlasu, je nezbytné k zajištění ochrany soukromí lidí, tak aby se nevytvořil nebezpečný precedens,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Chytrá karanténa má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl, s kým se mohl potkat, a je ho tedy třeba otestovat. Do tří dnů by pak hygienici měli všechny rizikové kontakty poslat do karantény. Na test budou moci dorazit zhruba za další dva dny vlastním autem na odběrové místo nebo k nim dorazí výjezdový tým.

Krizový štáb hl. m. Prahy se obrací na Pražany s výzvou, aby v rámci pandemie COVID-19, dodržovali doporučený postup nakládání s použitými ochranným prostředky. „Je důležité, aby veškeré ochranné pomůcky končily po použití v popelnicích, ideálně zabalené do igelitového pytle. Potom totiž končí ve spalovně, kde jsou bezpečně zlikvidovány,” připomněl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Praha opět apeluje na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v nemocnicích, které zřizuje na území hl. m. Prahy, bylo vyčleněno minimálně 734 lůžek pro seniory. Město je zřizovatelem jen jediné nemocnice na území Prahy – Nemocnice následné péče, kde lze pro seniory zajistit pouze zlomek požadované kapacity, jen 31 lůžek.

„Vláda nám uložila povinnost vyčlenit 60 lůžek na každých 100 tisíc obyvatel pro klienty sociálních služeb s prokázanou infekcí COVD-19. Hlavní město nemá možnost splnit tento úkol, protože nemá nástroj pro řešení – naprostá většina nemocnic na území hlavního města je zřizována Ministerstvem zdravotnictví. Pokud to ministerstvo myslí vážně, nemůže tyto kapacity pro Prahu nevyčlenit právě ve svých organizacích. V opačném případě považuji uložení této povinnosti za pouhý alibismus. Pro Prahu je to problém – v pražských domovech pro seniory jsou umístěni lidé s infekcí COVID-19, kteří zde žijí na stejných odděleních jako ti bez infekce. Praha s tím bez vyčlenění lůžek na infekčních odděleních nemocnic nemůže nic udělat; je to problém.“ uvedla radní Milena Johnová.

(SCa)

Komentáře

Sdílejte