Vzhledem k výrazně nižšímu počtu cestujících v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice je dočasně omezena dálková železniční doprava. Zcela přerušena je mezistátní doprava a utlumena je i vnitrostátní doprava. Na všech tratích však je nadále zajištěn provoz rychlíků, a to alespoň v základním dvouhodinovém intervalu. Veškerá opatření v dálkové dopravě jsou aktuálně prodloužena do 30. dubna 2020, tento termín se ale může v souvislosti s vývojem situace dále měnit. Soupravy jsou nadále podrobeny důslednému úklidu bránícímu šíření koronaviru. Zaměřený je hlavně na místa, kterých se lidé dotýkají, jako jsou madla nebo kliky. Cestující žádáme, aby si při všech svých cestách zakoupili jízdenky před nástupem do vlaku, buď v pokladně nebo prostřednictvím e-shopu, mobilního e-shopu v telefonu nebo prostřednictvím aplikace Můj vlak.

Změny od úterý 17. března

 • SC Pendolino / InterCity Ostravan a Opavan Praha – Ostrava / Bohumín / Opava: Dočasně odřeknuty jsou všechny spoje SC Pendolino v úseku Praha – Ostrava / Bohumín / Český Těšín (od 17. března 2020) a také vlaky InterCityOstravan a Opavan (vlaky 502, 508, 511, 513, 514, 518, 519) v trase Praha – Opava / Bohumín (od 18. března).
 • Mezi Prahou a Ostravou je možné nadále využívat spoje EuroCity a Expres v základním intervalu 2 hodiny.

Mezi Prahou a Ostravou je možné nadále využívat spoje EuroCity a Expres v základním intervalu 2 hodiny.

Změny od pátku 20. března

 • Ex 1 Ostravan / Opavan / Fatra Praha – Ostrava – Návsí / Opava: V úseku Praha – Bohumín jedou všechny expresy a vlaky EuroCity linky Ex 1v základním dvouhodinovém intervalu. Dopravní obslužnost mezi Prahou a Návsím zajistí tři páry vlaků kategorie Ex / EC (Ex / EC 140 – 145), v úseku z Prahy do Bohumína je doplňují další tři páry vlaků EC (EC 112 – 117). V úseku Bohumín – Návsí pojede navíc také pár vlaků R 340 / 343. Pro úsekovou frekvenci jsou zajištěné další regionální spoje.
 • Ex 2 Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč: Vlaky této linky nejedou v úseku Praha – Olomouc. Dopravní obslužnost v úseku Praha – Olomouc zajišťuje 10 párů vlaků linky R 18 Slovácký / Zlínský expres Praha – Olomouc – Luhačovice / Zlín a pro úsekovou frekvenci jsou zajištěné regionální spoje. Mezi Prahou a Pardubicemi je zachován pár vlaků R 898 / 899 (odjezd z Prahy ve 23:14 a ráno v 6:00 zpět z Pardubic).
 • Ex 3 Vindobona / Metropolitan / Hungaria Praha – Brno – Břeclav: Vlaky této linky jsou odřeknuty. Dopravní obslužnost v úseku Praha – Brno zajišťuje 9 párů vlaků linky R 19 Svitava Praha – Česká Třebová – Brno. V úseku Brno – Břeclav je spojení zajištěno 12 páry spojů (místo obvyklých 30). Pro úsekovou frekvenci bude zachována regionální doprava v objednávce krajů.
 • Ex 5 Berliner Praha – Děčín: Vlaky této linky jsou odřeknuty. Dopravní obslužnost na této trase zajišťují rychlíky linky R 20 Labe.

Změny od soboty 21. března

 • Ex 6 Západní expres: Všechny vlaky této linky jsou v úseku Praha – Plzeň – Domažlice odřeknuty. V úseku Plzeň – Cheb jezdí vlaky podle platných jízdních řádů. Spoje InterCity Pendolino jsou provozovány klasickými soupravami. V úseku Plzeň – Domažlice je možné využít regionální vlaky.
 • Ex 7 Jižní expres Praha – České Budějovice / Český Krumlov / Rybník:Všechny spoje této linky jsou odřeknuty v celé trase. Dopravní obslužnost zajišťují rychlíky linky R 17 Praha – České Budějovice / České Velenice.
 • R 15 Krušnohor Praha – Ústí nad Labem – Cheb: Spoje jsou odřeknuty v úseku Praha – Ústí nad Labem a zpět, vlaky R 601 / 602 jsou odřeknuty v celé trase Praha – Teplice v Čechách a zpět. V úseku Ústí nad Labem – Cheb jedou vlaky podle plánovaných jízdních řádů.
 • R 16 Berounka Praha – Plzeň – Klatovy: Dochází k úpravě jízdy jednotlivých spojů v úseku Praha – Plzeň, na lince je zaveden základní interval 2 hodiny se zkrácením v ranních a odpoledních špičkách na 1 hodinu. V sedle odjíždí z Prahy i z Plzně v sudé hodiny, spoje mezi Plzní a Klatovy jezdí podle jízdních řádů, u vlaků do / ze Železné Rudy je nutný v Klatovech přestup do motorového vlaku. Cestující žádáme, aby se na přesný jízdní řád spojů informovali například na webu www.cd.cz.
 • R 20 Labe Praha – Děčín: Dochází k omezení jízdy 4 vlaků a jeden spoj nově pojede denně (dosud jen v pracovní dny). Omezení se týká rychlíků 686 a 674 z Prahy do Ústí nad Labem / Děčína (s odjezdem z Prahy v 13:47 a v 19:47 hod) a vlaků 695 a 966 z Děčína (odj. 21:46 hod.) / resp. Ústí nad Labem (odj. 18:39 hod.). Naopak vlak R 671 s odjezdem z Děčína ve 4:14 hod. bude jezdit denně (nyní jen v pracovní dny). Cestující žádáme, aby se na přesný jízdní řád spojů informovali například na webu www.cd.cz.

Změny od úterý 24. března

Od 24. března 2020 je omezen provoz některých vlaků na lince R 9. U linek R 10, R 13 a R 19 došlo k optimalizaci řazení jednotlivých spojů (v soupravách je řazeno méně vozů).

 • Linka R 9 Vysočina Praha – Havlíčkův Brod – Brno: Na této lince jedou rychlíky v základním dvouhodinovém intervalu. Zachován je vložený večerní spoj R 963 z Prahy do Žďáru nad Sázavou (denně mimo sobotu) a také časně ranní vlak R 964 z Havlíčkova Brodu do Prahy (denně mimo neděle). Odpolední vlak R 978 z Brna do Prahy jede pouze v pracovní dny a jen v úseku Brno – Havlíčkův Brod (dále do Prahy nejede). Vůbec nejedou přímé spoje Praha – Jihlava a zpět (R 961 v sobotu dopoledne z Prahy a R 960 v neděli odpoledne z Jihlavy). U časně ranního vlaku R 966 z Čáslavi do Prahy hl.n. dochází k rozšíření provozu – kromě pracovních dnů nově jede také v sobotu. Naopak časně ranní vlak R 971 jede v celé trase jen v pracovní dny (tj. v sobotu nepojede ze Žďáru n. S. do Brna). Některé večerní rychlíky také nejedou v úseku Praha-Smíchov – Praha hl.n. a zpět. Ve vlacích je zařazen nižší počet vozů.
 • Linka R 10 Hradečan / Krakonoš Praha – Hradec Králové – Trutnov / Letohrad: Většina vlaků na této lince je vedena jen v základní soupravě, tj. bez posilových vozů mezi Prahou a Hradcem Králové. Výjimkou jsou v pracovní dny a sobotu vlaky R 923 a 934 a také spoje R 924 a 933 v pracovní dny a neděli, které jedou s vybranými posilovými vozy mezi Prahou a Hradcem Králové.
 • Linka R 13 Moravan Brno – Břeclav – Přerov – Olomouc: V rychlících R 811 (Brno hl.n. 14:36 – Olomouc hl.n. 16:49) a R 804 (Olomouc hl.n. 17:09 – Brno hl.n. 19:24) nebude o nedělích a svátcích řazena posilová jednotka 660 (tj. pojede jen jedna pětivozová jednotka řady 661).
 • Linka R 19 Svitava Praha – Česká Třebová – Brno: V rychlíku R 864 (Brno hl.n. 14:56 – Praha-Smíchov 18:12) nebude v pátek řazena posilová jednotka 660, tj. pojede jen jedna pětivozová jednotka řady 661. Totéž bude platit i pro vlak R 873 (Praha-Smíchov 15:44 – Brno hl.n. 19:02) v neděli.

Změny od soboty 28. března

 • Linka R 17 Vltava Praha – České Budějovice: Dochází k omezení jízdy některých málo využitých spojů, na lince však bude nadále zachován interval ve špičce 1 hodina a v sedle a o víkendech nejdéle 2 hodiny. Zrušen je poslední vlak z Prahy do Českých Budějovic, o který je nyní minimální zájem. Ve směru z Prahy do Českých Budějovic jsou dočasně zrušeny vlaky 717 a 735 s odjezdy z Prahy hl.n. ve 12:31 a 22:01. Vlaky R 709, 713 a 725 s odjezdy z Prahy hl.n. v 8:31, 10:31 a v 16:31 pojedou nyní pouze v pracovní dny. Ve směru z Českých Budějovic do Prahy nepojedou dočasně vlaky R 724 a 702 s odjezdy z jihočeské metropole v 9:08 a v 19:08. Vlaky R 728 a 716 s odjezdy v 7:08 a ve 13:08 pojedou nyní pouze v pracovní dny. Do Českých Budějovic lze cestovat také spoji Lužnice Praha – České Velenice s přestupem ve Veselí nad Lužnicí.
 • Linka R 19 Svitava Praha – Česká Třebová – Brno: Dochází k úpravě řazení. Některé méně vytížené spoje budou obsluhovány kratší třívozovou jednotkou InterPanter.

Další omezení ve vnitrostátní dálkové dopravě

 • Ve dnech 8., 9., 13. a 30. dubna 2020 nepojedou vlaky IC 1301 / 1300 Ostravan z Prahy hl.n. do Ostravy hl.n. a zpět.
 • O Velikonocích dochází k drobné úpravě na rychlíkové lince R9: Vlak R 966Vysočina (Čáslav 04:51 – Praha hl.n. 05:54) pojede v pátek 10. dubna a naopak nepojede v sobotu 11. dubna 2020.

Další rychlíkové linky jezdí podle plánovaných jízdních řádů. Všechna opatření pro vnitrostátní dálkovou dopravu platí do 30. dubna 2020 včetně. Tento termín se ale může v souvislosti s aktuálním vývojem situace změnit.

Mezistátní doprava

Mezistátní osobní doprava se Slovenskem je až do odvolání zastavena od pátku 13. března od 7:00 hod. Doprava s ostatními sousedními zeměmi je přerušena od půlnoci 13. / 14. března. Vzhledem k nařízenému omezení dopravy přes hranice České republiky nebude zajištěna žádná náhradní doprava v přeshraničních úsecích. Toto omezení má vliv na přibližně 120 dálkových mezistátních spojů a desítky přeshraničních regionálních vlaků. České dráhy se svými zahraničními partnery obsluhují více než 15 železničních hraničních přechodů.

Omezení prodeje rezervací

Od 18. března se do odvolání ruší prodej rezervací do všech vlaků. Toto opatření platí pro nákup místenek u pokladních přepážek, na e-shopu i přes aplikaci Můj vlak a pro celé období předprodeje. Cestující s místenkou z předprodeje mohou své rezervované místo přednostně využít nebo mohou místenku na vlaky se zrušenou povinnou rezervací vrátit z důvodu na straně dopravce. Rezervovaná místa se v dálkových vlacích nyní neoznačují. Cestující mají možnost vybrat si místo podle svého přání a v rámci provozní situace s možností co největšího bezpečného odstupu mezi osobami.

Vybrané dočasně zrušené služby

Do odvolání jsou zrušeny některé služby, které mají návaznost na dálkovou dopravu. Jedná se především o tyto služby ve stanicích:

 • úschova zavazadel ve stanicích
 • půjčovny kol ČD Bike,
 • čekárny ČD Lounge,
 • směnárny ČD,
 • prodej zboží u pokladních přepážek.

Do odvolání jsou zrušeny následující služby Českých drah ve vlacích:

 • cateringové služby ČD Minibar,
 • cateringové služby ČD Restaurant,
 • prémiové a bonusové služby.

Opatření Českých drah proti šíření koronaviru

 • České dráhy rozšířily a zintenzivnily úklid souprav. Při mytí interiéru jsou nyní používány prostředky jiného složení a zvyšuje se také intenzita samotného čištění.
 • Zvláštní pozornost je věnována dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do styku – kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky dveří nebo sociální zařízení.
 • U dálkových vlaků doplňujeme během jízdy ve velkých stanicích hygienické a dezinfekční prostředky.
 • K dezinfekci souprav pro dálkovou dopravu využíváme ozonový generátorPROFIZON X. Tímto postupem se zlikvidují viry a bakterie v prostoru celého vozu.
 • Ve vlacích distribuujeme letáky Ministerstva zdravotnictví ČR s informacemi o příznacích nákazy koronavirem a o prevenci šíření nákazy. Informace jsou v nich uvedené v češtině, angličtině, němčině a italštině.
 • Byla přijata opatření a v oblasti zásad chování personálu, např. v oblasti hygieny. Probíhá postupné vybavení provozního personálu např. dezinfekčními gely. Společnost dále pořizuje vitamíny pro posílení imunity zaměstnanců.
 • IZS zahájil namátkové zdravotní kontroly v dálkových spojích. České dráhy vytvořily veškeré podmínky pro IZS k této činnosti.
 • Krizový štáb je v trvalém kontaktu s IZS, Bezpečnostní radou státu a Ministerstvem dopravy ČR.
 • Od půlnoci 15. / 16. března vlakový personál (vlakvedoucí, průvodčí a strojvedoucí ve spojích se samoobslužným způsobem odbavení) ve spojích ČD až do odvolání neprodává jízdní, přepravní a rezervační doklady. Jízdenky si mohou cestující pořídit prostřednictvím on-line kanálů (e-shop ČD, aplikace Můj vlak) nebo u pokladních přepážek. Prodej jízdních dokladů je v tuto chvíli zachován ve všech stanicích, kde ČD provozují pokladny. I zde však ČD zavedly opatření k minimalizaci přímého kontaktu. Všichni pokladníci jsou od zákazníků odděleni sklem a zákazníky prosíme, aby při nákupu jízdenek preferovali bezhotovostní platbu.
 • Vlakový personál až do odvolání kontroluje jízdní doklady vizuálně, tj. bez fyzického převzetí a případného označení.

Komentáře

Sdílejte