Podle německého ministerstva vnitra, tzv. „Žadatelé o azyl“, je však stále vítán termín „catch-all“, který v podstatě popisuje ekonomické migranty uprchlé ze Středního východu a Afriky.

„Na německých vnějších hranicích EU (letiště a námořní přístavy) nedošlo v azylovém řízení k žádné změně,“ řekl zástupce ministerstva vnitra Junge Freiheit.

To znamená, že s Evropany, kteří měli dříve právo vstoupit do Německa, je zacházeno jako s občany druhé třídy ve srovnání s migranty ze třetího světa, kteří pouze musí vyslovit slovo „azyl“, aby mohli vstoupit do Německa a nechat si projednat svůj případ, a to i uprostřed smrtící globální pandemie.

„V praxi to znamená, že pokud by migrant nelegálně vstoupil do schengenské zóny Evropské unie přes Itálii nebo Řecko a dostal se do Francie nebo Švýcarska, může stále požádat o azyl v Německu, a proto musí mít možnost tyto země projít, aby může to formálně požádat na německém území, “hlásí ZeroHedge.

Podobná je situace ve Švédsku, kde budou žadatelé o azyl nadále zpracováváni a mohou v zemi zůstat navzdory globální pandemii.

Vzhledem k tomu, že migranti, kteří již byli v Německu, při výpravě uprchlického tábora musel být uveden do karantény, se vzbouřili a zobrazovali vlajky ISIS, jeden se ptá, zda nově příchozí žadatelé o azyl budou dodržovat pravidla pro uzamčení.

Komentáře