Je rozhodnuté. Rozporuplný návrh Matovičovej vláde prešiel. Na základe neho má Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) možnosť získať pre mimoriadnu situáciu prístup k údajom od mobilných operátorov, ktoré sú pritom predmetom telekomunikačného tajomstva, s výnimkou obsahu správ a získavania prevádzkových údajov a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Spracúvať ich má v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia. A tiež na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia ÚVZ napríklad v prípade karantény. ÚVZ bude mať prístup k informáciám o čase vzniku lokalizačného údaja ako skutočnosti, ktorá nahradí potrebu získavania prevádzkových údajov.

Údaje budú môcť operátori či telekomunikačné siete poskytnúť úradu na základe písomnej odôvodnenej žiadosti. Takéto možnosti bude mať ÚVZ iba v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že zber a uchovávanie týchto dát môže trvať maximálne do konca kalendárneho roka.

(SCa)

Komentáře

Sdílejte