Co mě přimělo změnit názor? Můj kamarád mě nasměroval na YouTube příspěvek Williama Coopera, zabývající se tématem o EBE mimozemšťanovi a o existenc i MJ-12.

EBE mimozemšťan je považován za jediného , kdo slavnou havárii v Roswellu přežil. Oficiální zpráva o Roswellu tvrdila, že neexistovala žádná havarovaná kosmická loď a rozhodně žádné formy mimozemského života. Forenzní vyšetřovatel Bill McDonald ale nesouhlasí.

McDonald měl přímý kontakt s tím, co v Roswellu bylo nalezeno, a tvrdí, že to bylo mimozemské plavidlo. Bytosti, které ovládaly toto plavidlo, byly součástí civilizace, která na Zem přišla mnohokrát, aby sledovala náš jaderný pokrok.

Jediný přežívší havárie v Roswellu
Jediný přeživší této havárie (EBE) prohlašoval, že pochází z planety Serpo, kde vysoko na obloze visí dvě slunce. V roce 1981 bývalý americký prezident Ronald Regan trval na obdržení všech dostupných informací o havárii v Roswellu a o EBE. Bývalý ředitel CIA W. Casey Ronalda Regana informoval, že na místě havárie byl nalezen EBE. Příšelec pocházel z planety Serpo ze systému Zeta Reticuli, vzdálené od Země 38,42 světelných let. Ve středu 2. listopadu 2005 musela americká vláda konečně zveřejnit některé části zprávy o EBE a tzv. planetě Serpo. Bylo tak u tajných vládních projektů učiněno zpětně až k hranici 25 let.

EBE
Červenec 1947 postavil americkou vládu tváří v tvář EBE – důsledek havárie v Novém Mexiku. Ten den zjevně havarovaly dvě kosmické lodě, a jen jeden přeživší. EBE i trosky plavidla byly odvezeny na bezpečnou vojenskou základnu v Los Alamos. Bytost byla pojmenována EBE – (Extraterrestrial Biological Entity)* zkratka pro mimozemskou biologickou bytost. Pro EBE, hluboko uvnitř zabezpečené základny v Los Alamos, bylo vytvořeno zvláštní ubytování.

Je domněnka, že z obou havárií se zde nachází celkem devět dalších cizinců, kteří neměli tolik štěstí jako EBE. Jejich těla byla převezena do Wright Field v Ohiu, kde byla uložena na ledu k dalšímu zkoumání. Po této prohlídce byla těla zabalena do specializovaných kontejnerů a poslána do Los Alamos, aby byla bezpečně uložena. Kontejnery byly navrženy tak, aby těmto cizím tělům zabránily ve zkáze.

Čas strávený s EBE
EBE mimozemšťan byl držen v zajetí až do své smrti v roce 1952. Neměl žádné hlasivky, aby mohl komunikovat, takže vědci vytvořili pomocí chirurgického zákroku zařízení, které napomáhalo pokročit dál. Byla to velmi inteligentní bytost a díky osobního vojenského strážce velmi rychle zvládla angličtinu.

EBE nebyl nikdy ze svého zajetí rozčilený nebo naštvaný a pomohl mnoha elitním úředníkům s jejich studiemi a otázkami. Vysvětlil, že jejich plavidla dokázala okamžite snadno a rychle cestovat z jednoho bodu do druhého- důvod, proč je tak snadné překonat velkou vzdálenost od Země. Typická délka života u civilizace EBE je mezi 350 a 400 lety. Předpokládá se, že podmínky zde na Zemi a pád způsobily úmrtí EBE. Jejich technologie je o tisíce let před naší vlastní a to, co bylo nalezeno v havarovaných plavidlech, bylo natolik vyspělé, že to vědci nedokázali rozluštit.

Není jediný
Jak jsem se zmínil v úvodu tohoto článku – rozhodl jsem se sepsat tuto zprávu díky prohlížení videa, které jsem uvedl výše. Prozatím je autentičnost videa k dispozici a vím, že záležitost EBE mimozemšťana má k tomu všemu nějakou podstatu.  Ale EBE zjevně není jediný, kdo byl držen v lidském zajetí – mnoha jiným mimozemským civilizacím bylo nabídnuto bezpečné ubytování na poměrně známé vojenské základně ….

zdroj: suenee.cz

Komentáře