Ekolog Blahut mimo jiné také kritizuje dominanci ekonomického myšlení nad ekologickým. Tvrdí, že současná globalizovaná společnost dramaticky ničí zemi a je třeba to změnit. „Existuje jeden didaktický ukazatel, který tuto záležitost nejlépe charakterizuje, a to je ekologická stopa, kterou lidstvo v současnosti vytváří. Číslo, které charakterizuje nejlépe náš tlak na přírodu, stále stoupá, tedy globálně ekologická krize se jednoznačně a objektivně zhoršuje,“ míní Blahut.

Následně vyjádřil nesouhlas, že by nám země patřila, byla naším vlastnictvím. „Z darwinismu vím, že jsme součástí přírody. Příroda je náš mateřský systém, a jestliže se k němu budeme chovat jako tvor nadřazený, tak obracíme přirozený řád věcí,“ míní Blahut, podle nějž bude složité tuto představu změnit. „Doufám, že možné to je, ale čas se krátí,“ uvedl.

„V každém případě je třeba začít chápat souvislosti jinak. Představa, že nám svět patří, že si s ním můžeme dělat co chceme, je naprosto mylná. Koneckonců, jestliže jedna třída předpokládala, že je nadřazená všem ostatním třídám, vedlo to k dosti zoufalým důsledkům, mluvím samozřejmě o komunismu. Jestliže se jeden národ nebo jedna rasa považovala za vyvolenou nad všemi ostatními národy a rasami. Výsledek byl naprosto katastrofální, jestliže se neoprávněně chápeme jako tvor nadřazený světu a jestliže si vědomky či nevědomky tento program osvojila i současná ekonomie, směřujeme k velkému problému. Proto jsem v podstatě na straně ekologických aktivistů, studentů, kteří stávkují za klima a za budoucnost a snažím se udělat v této věci, co umím,“ zdůraznil Blahut.

Příkladem dle jeho slov může být švédská aktivistka Greta Thunbergová, která necestuje letadlem, nejí maso, cestuje hromadnou dopravou, žije v podstatě velmi skromně. „A toto je jediná možná cesta, protože jestliže průměrný Čech překračuje udržitelnou ekologickou stopu 3krát, průměrný Američan 5krát, tak není žádná jiná možná cesta než uskromnění, než přijetí zodpovědnosti tím, že se vzdáme tlaku na přírodu, který vytváříme konzumem,“ zdůraznil Blahut. Jedinou zodpovědnou možností je dle jeho slov snížení osobní spotřeby.

„Buď může každý přijmout zodpovědnost za stav světa sám, jako se o to pokouší Greta Thunbergová, nebo já, protože já jsem vegetarián kupříkladu více než čtvrt století, letadlem nelétám, autem najedu možná 500 až 1000 kilometrů ročně, anebo je možné využít ekonomických nástrojů nebo zákonných norem k tomu, aby se lidé chovali udržitelně, aby nepřekračovali udržitelnou stopu. Koneckonců také máme zákony na to, aby lidé nekradli, odváděli daně, nevraždili, nevraždili se na potkání. A zdá se, že to víceméně funguje. Stejně tak si myslím, že dříve či později dospějeme do stadia, kdy ekologická stopa bude uzákoněna jako žádoucí stav věcí. A lidé, kteří ho dodržovat nebudou, budou nějakým způsobem nutně sankcionováni. Já netvrdím, že trestněprávně, ale v každém případě třeba ekonomicky, třeba vyššími daněmi nebo podobně,“ podotkl Blahut.

Každý se dle jeho slov může zapřemýšlet nad tím, co by vedlo k udržitelnosti. „Nejde o to bydlet v domě, může člověk bydlet v zatepleném paneláku, jak říkáte, a ten má vcelku dobré charakteristiky. Navíc nezatěžuje, nevytváří velké nároky na půdu, protože je postavený do výšky,“ sdělil. Mladí lidé si dle jeho názoru uvědomují situaci daleko lépe než staří. „Ti mladí si uvědomují daleko více vážnost situace, protože budou muset řešit to, co my jsme vyřešit nedokázali, respektive situaci jsme výrazně zhoršili,“ uvedl.

„Demokracie bezesporu nabízí východiska, ale zároveň je velkým lákadlem konzum. Samozřejmě nepléduji v žádném případě pro totalitu, to by bylo naprosto šílené. Já pléduji pro rozum, pro racionalitu. A opravdu mě nenapadá nic, co by mohlo vést k řešení lépe než přijetí konceptu, který bude založen na ústupu od tlaku na přírodu, který v současnosti vyvíjíme,“ zdůraznil také Blahut.

On sám prý žije ekologicky trvale udržitelně a zároveň spokojeně. „Žiju skromně. Samozřejmě většina lidí má dneska pocit, že by měla cestovat co nejvíce, vidět největší kus světa, užít si života, přitom lze žít trvale udržitelně,“ dodal. Závěrem se pak ještě jednou vyjádřil ke švédské aktivistce Thunbergové. „Nejsem sám, kdo tvrdí, že se nedopouští žádné chyby ve své argumentaci. Mně přijde naprosto netaktní, naprosto neuvěřitelné, že se útočí na její nějakou osobní poruchu, která jí ale nebrání v tom, aby porozuměla stavu věcí, ba naopak mám pocit, že rozumí souvislostem lépe než třeba špičkoví politici, kteří řídí tento svět,“ uzavřel.

(zdroj: parlamentnilisty.cz)

Komentáře