Lidé, kteří jsou nuceni opustit svou domovskou zemi a hledat ochranu v jiné zemi, musí prokázat velké odhodlání. Rovněž čelí velkému strachu, protože potřebují znovu vybudovat celý svůj život od nuly. Musí zanechat své rodiny, domy, práce a všechny sociální kontakty.

Jakmile dorazí do České republiky, začínají novou životní cestu. Potřebují zajistit bydlení, začít pracovat na zajištění základního živobytí, najít školu pro své děti, učit se česky a pokusit se pochopit, jak věci fungují v novém neznámém prostředí.

Zpočátku může být řešení každodenních situací pro tyto lidi velmi obtížné a matoucí. Je proto důležité jim pomoci učinit první kroky, aby byl proces jejich integrace do normálního života co nejhladší.

Publikace bude k dispozici v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ukrajinštině, španělštině a turečtině. Na základě poptávky budou provedeny další dva překlady. Budou užitečné informace o místních kulturních zvyklostech a tradicích, jakož i o oblastech každodenního života, jako je vzdělávání, zaměstnanost, podnikání, zdravotnictví, sociální pomoc a systém sociálního zabezpečení, bydlení, doprava atd.

Od podzimu 2019 se budou ve všech českých regionech konat integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany v nejméně osmi jazycích.

Projekt je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. Napsal portál Praguemorning.

Komentáře