Tie sa týkajú všetkých organizácií patriacich pod rezort, predovšetkým úradov práce, detských domovov či sekundárnych zariadení sociálnych služieb. Opatrenia sa zavádzajú vo všetkých inštitúciách, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvýšeným počtom ľudí. “V praxi to napríklad znamená, že v týchto rezortných organizáciách bude viditeľne umiestnené písomné poučenie o tom, ako znížiť riziko infekcie koronavírusu,” uviedol tlačový odbor ministerstva.

Taktiež boli zamestnanci rezortu, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a podriadených organizácií poučení, ako postupovať v prípade zaznamenania príznakov ochorenia. “Aj keď sú úrady práce po celý rok vybavené ochrannými pracovnými prostriedkami, akými sú dezinfekčné mydlá, gély, rúška, rukavice, ochranná obuv a podobne, ÚPSVR uvoľnilo ďalšie finančné prostriedky na zvýšenie zásob,” priblížilo ministerstvo.

Ústredie práce v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie pripravilo “business continuity plan” pre prípad závažnej situácie hlavne vzhľadom na to, aby za každých okolností boli vyplatené štátne sociálne dávky a aby bola zabezpečená ochrana a pomoc deťom sociálnoprávnou ochranou detí a sociálnou kuratelou.

“ÚPSVR ako zriaďovateľ centier pre deti a rodiny zaslalo rovnaké usmernenie všetkým centrám, súčasťou ktorých bolo aj odporúčanie usporiadať pre deti a mladých dospelých náučnú aktivitu zameranú na informácie o eliminovaní rizík a zabráneniu šírenia nákazy zvýšeným dodržiavaním hygieny,” doplnil rezort práce.

Komentáře

Sdílejte