Parlamentné voľby sa konajú v sobotu 29. februára 2020. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Parlamentné voľby sa konajú raz za štyri roky, ľudia si volia nových 150 poslancov do NR SR. V týchto voľbách bude možné vyberať z 24 politických strán. Politická strana Hlas pravice stiahla svoju kandidatúru. Každá kandidujúca politická strana potrebuje na vstup do parlamentu získať aspoň 5 percent hlasov.
Prvé výsledky volieb sa Slováci dozvedia už v noci zo soboty na nedeľu, Štatistický úrad ich bude zverejňovať priebežne. Oficiálne výsledky vyhlási Ústredná volebná komisia v priebehu nedele.

Ako zahlasovať, aby bol môj hlas platný?

Možnosť hlasovať a vybrať si svoju budúcnosť má takmer 4,5 milióma ľudí, z toho 213-tisíc z nich pôjde k urnám vôbec po prvý raz. Ako ale správne odovzdať svoj voličský hlas? Po príchode do volebnej miestnosti sa musíte okrskovej komisii preukázať platným občianskym preukazom (OP), v tomto prípade nie je možné použiť pas. Ak sa vám v deň volieb stane, že ste občiansky stratili, alebo vám ho ukradnú, choďte na najbližšiu policajnú stanicu, kde vám vydajú náhradný doklad, s ktorým môžete odvoliť. Ďalšou možnosťou je použiť hlasovací preukaz. Ten vám umožňuje voliť kdekoľvek na Slovensku. Komisia vám vydá hlasovacie lístky a obálku s úradnou pečiatkou. Prevzatie dokumentov potvrdíte svojím podpisom. Následne sa odoberiete za plentu, kde si vyberiete jeden lístok s vašou preferovanou politickou stranou. Tento lístok buď ponecháte čistý, alebo môžete zakrúžkovať najviac 4 kandidátov, ktorým tým dáte preferenčný hlas. Toleruje sa len vyznačenie krúžkom, čiže vyhnite sa krížikovaniu. Treba pripomenúť, že prednostné hlasovanie – teda krúžkovanie – je len voľba, nie povinnosť. Platný je teda aj hlasovací lístok bez krúžkov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.
V prípade, že si uvedomíte, že ste sa pomýlili, máte možnosť ešte pred vhodením lístku do hlasovacej schránky požiadať komisiu o ďalšie lístky. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Kedy môžu byť za plentou dvaja ?

Volič, ktorý nemôže sám upraviť lístok z dôvodu postihnutia alebo preto, že nevie čítať alebo písať, si môže za plentu vziať druhú osobu, ktorá mu pomôže. Nesmie o to požiadať nikoho z volebnej komisie. Rovnako je zakázané, aby za plentou krúžkovali spolu napríklad rodinní príslušníci. Ak vám zdravotné dôvody neumožňujú prísť do volebnej miestnosti osobne, môžete obec či komisiu požiadať, aby ste svoj hlas mohli hodiť do prenosnej urny. Ak sa pomýlite, na požiadanie vám okrsková volebná komisia vydá nové hlasovacie lístky. Tie nesprávne sa následne vhadzujú do rovnakej schránky, do ktorej idú aj nepoužité hlasovacie lístky.

Telefonická linka

Ministerstvo vnútra sprístupnilo informačnú linku k voľbám do Národnej rady SR na telefónnych číslach 02/5094 2317, 02/ 5094 2312 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. počas celého týždňa môžete odborným pracovníkom ministerstva vnútra klásť otázky týkajúce sa volieb. V deň volieb v sobotu 29. februára 2020 bude infolinka fungovať počas celého dňa, až do uzavretia volebných miestností. Telefónne čísla linky sú určené pre verejnosť.

Za čo hrozí pokuta 33 eur?

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

(SCa, il.foto: net)

Komentáře

Sdílejte