Podle ministra dosáhlo Řecko limitu své kapacity a je proto nutná změna Dublinského systému a sdílení migrační zátěže. Je podle něj nutné, aby i jiné země musely rozhodovat o tom, zda udělí azyl migrantům z Řecka.

„Bereme 400-500 lidí denně,“ řekl.

Ministr také mezi migranty nevidí mnoho lidí, kteří by měli na azyl právo:

„Každý by si měl být vědom tho, že mnoho lidí, kteří k nám takto přijdou, nejsou žádní uprchlíci. Jsou to ekonomičtí migranti.“

Ministr dále volá po tom, aby byl pašeráckým sítím vydán jasný signál:

„Jestliže k nám přijdete a víte, že se na vás nevztahují pravidla o udělení mezinárodní ochrany, musíte si uvědomit, že vás pošleme zpět.“

_____
Zásadní otázkou je proč se Řecko nebrání přílivu migrantů samo a nechává ostrahu hranic Schengenu na Turecku?

Kdo mu to asi přikázal? Kdo má zájem na vzniku krize a prosazení kvót?

Proč ministr Řecka volá po tom, aby byl dán jasný signál pašerákům? Kdo brání Řecku, aby takový signál vyslalo samo?

(zdroj: zvedavec.org)

Komentáře

Sdílejte