Spolek Rozalio proto iniciuje petici, kterou požaduje ukončit nesmyslnou diskriminaci neočkovaných dětí. Žádá umožnit navštěvovat školky všem dětem. A také, aby všichni spolužáci bez ohledu na očkování mohli spolu jezdit na školu v přírodě nebo tábor. Děti jsou nyní rukojmím systému, napravme tento stav!

Od roku 2001 je řádně neočkovaným dětem zakázán vstup do všech předškolních zařízení. Tato změna proběhla bez zjevných důvodů i bez dostatečné argumentace. Nejvýrazněji se tato sankce dotýká neočkovaných dětí, které nejsou očkovány ze zdravotních důvodů. Pro přijetí do školky se totiž podle zákona za jedinou výjimku považuje trvalá kontraindikace, ale tu lékaři téměř nevystavují.

„Podmínka nutnosti řádného očkování do školek vyvstala ještě absurdněji v roce 2017 při zavedení povinného předškolního roku, kdy do jednoho zařízení, mnohdy jedné třídy, spolu chodí všechny děti bez omezení. Zde se ukázalo, že omezení nemá vliv na účel ochrany zdraví dětí ve školkách, má pouze represivní účinek,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Neočkované děti nesmí do školy v přírodě
Zcela bezdůvodně bylo v roce 2003 zavedeno, že mají řádně neočkované děti zakázány také účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích. „Větší nesmysl snad ani nelze vymyslet. Třicet dětí na jednom pobytu je bezpečným nehledě na očkování, a 31 je již ohrožením, doba trvání 5 dní je bezpečná, ale o den více je problém. Dítě, které chodí denně se spolužáky do školy, nemůže jet na školu v přírodě, i kdyby trvala jen dva dny. Navíc je škola zatěžována vymáháním potvrzení a nepřijatému dítěti musí zajistit náhradní vyučování,“ poukazuje Suchánková a dodává: „Je směšné, že by toto opatření zvýšilo proočkovanost. Naopak to očividně od té doby zvýšilo k systému očkování nedůvěru.“

Když se v roce 2015 projednával zákon o ochraně veřejného zdraví, vzbudil velkou pozornost veřejnosti i politiků. Petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování podepsalo více než 19 tisíc lidí. Na půdě Poslanecké sněmovny bylo hned několik rozprav i seminářů, kde z úst někdejšího ministra Německa i dalších poslanců zazněly návrhy počkat s úpravami zákona, situaci prověřit, zmapovat a navrhnout řešení, úpravy a zlepšení situace v očkování v ČR. „Po čtyřech letech je zákon opět otevřen, ale podrobné zmapování problémů chybí a návrhy k jejich vylepšení na stole rozhodně nejsou,“ upozorňuje Suchánková.

Komise je nefunkční
Pod velkým tlakem veřejnosti i poslanců zřídilo v roce 2015 Ministerstvo zdravotnictví Pracovní komisi pro problematiku očkování. Jejími členy byli zástupci státu, odborníků i veřejnosti. Komise se však během čtyř let sešla pouze pětkrát a byla zcela nefunkční. Nevydala žádná stanoviska ani doporučení, pro která byla ustavena. Její činnost nebyla oficiálně ukončena, nicméně se s ní do budoucna nepočítá.

V červnu 2016 schválil Senát pozměňovací návrh senátorky Horské, který rušil povinnost očkování pro účast na švp a ozdravných pobytech. Poslanecká sněmovna tento návrh nikdy neprojednala, ani není zanesen do současného návrhu novelizace.

Rozalio se pokusilo popsat nejpalčivější problémy a nastínit i jejich řešení v dokumentu Návrhy změn systému očkování v ČR. Nic z těchto bodů bohužel v současné novele nenajdete.

Neočkované děti pod tlakem státní represe
Stát se v současnosti chová nesmyslně. Chtěl by zvyšovat proočkovanost, ale neuvědomuje si, že se tak snaží udělat stejnými kroky, kterými ji snížil. „Jednotné očkování, omezení výběru vakcín anebo navyšující se sankce mohou proočkovanost dále snižovat. Cesta represe a nařízení jednoho správného konání je slepá. Máme-li všichni na mysli zájem dítěte, tedy rodiče i stát, je potřeba se svým přístupem přibližovat, nikoli vzdalovat,“ vysvětluje Suchánková.

Ve chvíli, kdy Poslanecká sněmovna projednává zákon, který by mohl situaci značně proměnit a narovnat, vydává spolek Rozalio Petici za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování.

Vážení zákonodárci, když vidíte, že stát svým dřívějším konáním situaci jen zhoršil, pokuste se ji napravit tím, že vyjdete občanům vstříc.

Znění petice a možnost elektronického (symbolického) podpisu najdete ZDE.

PETICE KE STAŽENÍ PRO FYZICKÉ PODPISY ZDE (POSÍLEJTE NA ADRESU UVEDENOU NA PETICI PROSÍM)

(zdroj: energiezivota.com, foto: Pixabay)

Komentáře

Sdílejte