„Aktivní zapojení do programu Povídej zmíněného projektu obecně prospěšné společnosti Mezi námi, které by mělo vyústit v získání značky Mezigeneračně, chápeme jako potvrzení toho, že výchovu v oblasti mezigeneračních vztahů pouze nedeklarujeme, ale skutečně realizujeme,“ konstatovala ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková. V rámci nového výchovného programu školky se mají děti naučit lépe komunikovat s touto zcela věkově odlišnou společenskou skupinou.

„V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které jsou okamžitě připraveny rozdávat svůj životní elán, bezprostřednost a úsměvy. A je na nás, ostatních generacích, aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat. Bohužel ne všude je to možné přirozeně, protože vlastní babičky už třeba nejsou, nebo jsou, ale daleko. A tak tam je potřeba trošku pomoci. Tak, jak to dělají například v našich partnerských školkách a domovech pro seniory,“ uvádí k projektu na stránkách společnosti její ředitelka Kateřina Jirglová.

Subjekty zapojené do projektu mohou po splnění konkrétních podmínek získat oprávnění užívat značku Mezigeneračně. Ta je pak jednak oceněním práce a vynaložené energii v oblasti rozvoje a kvality mezigeneračního soužití, ale znamená také prestiž a výjimečnost pro účastníky jedinečného dlouhodobého projektu napomáhajícímu sbližování generací.

Pro získání oprávnění k užívání značky Mezigeneračně musí být školské nebo seniorské zařízení zapojeno do programu Povídej, a to realizací nejméně sedmi mezigeneračních setkání pravidelně v průběhu posledních 12 měsíců a spolupracovat s koordinátorem Mezi námi při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit.

„Spolupráci s Domovem pro seniory Máj jsme navázali loni v prosinci, kdy jeho obyvatele navštívily děti ze třídy U Včeliček. Šlo o společné zpívání vánočních koled a zdobení perníčků. Další návštěva, tentokrát třídy U Ježečků, se uskutečnila letos 10. dubna. A od té doby spolupracujeme pravidelně,“ poznamenala zástupkyně ředitelky Mateřské školy Větrná Jana Vostoupalová, která je současně jednou z koordinátorek mezigeneračních aktivit školky.

Do programu Povídej je v ČR již zapojena více než stovka školských a seniorských zařízení. Na jihu Čech jsou mezi nimi Základní škola Bechyně, Mateřská škola Kytička a Domov s pečovatelskou službou Milevsko, Mateřská škola v Krumlovské ulici v Prachaticích a prachatický Domov seniorů Mistra Křišťana. Jedinými držiteli značky Mezigeneračně na jihu Čech jsou ovšem zatím pouze spolupracující Mateřská škola Jahůdka Bechyně a Domov pro seniory Bechyně. Podle údajů www.mezigeneracne.cz má v současné právo k jejímu užití v celé ČR 39 zařízení, vesměs mateřských škol a seniorských domovů různého typu.

„Prarodiče, tedy babičky a dědečkové, už bohužel léta nefungují v rodinách tak, jak bývalo zvykem. A to přesto, že historicky se vztah dětí a seniorů osvědčil jako oboustranně velmi přínosný. Zejména proto máme zájem na tom, aby se nevytrácela přirozená generační vazba mezi dětmi a seniory,“ konstatovala Vostoupalová.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým velmi aktivním přístupem k zavádění moderních metod výchovy a péče o nejmenší děti. Při svých aktivitách vychází z  doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a směřuje mimo jiné k získání certifikátu pro zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je v současné době jediným jihočeským vzdělávacím centrem, které v rámci společného projektu „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy“, podpořeného EU v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, připravuje bezplatně učitelky mateřských škol v celém jihočeském regionu na specifika péče o dvouleté děti.

Mateřská škola Větrná, sedmitřídní předškolní zařízení s celkovou kapacitou 187 dětí, je umístěna mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou

Školka má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím dřevěného zahradního herního zařízení, které škola průběžně doplňuje o nové, moderní prvky. Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně  modernizována tak, aby splňovala předepsané náročné hygienické normy Evropské unie a splňovala požadavky na přípravu kvalitní a zdravé stravy.

Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání.

(foto: MŠ)

Komentáře