Časové období studie není náhodné. Od referenda v roce 2016 v Brexitu jsem osobně viděl obrovský nárůst počtu rodičů a dětí, které ke mně přicházejí kvůli zločinům z nenávisti ve škole, včetně islamofobických útoků.

My i naše děti dýcháme stejným ideologickým vzduchem – i když jde o xenofobii a nenávist, která doprovázela některé aspekty probíhající Brexitovy debaty. Tyto nejnovější statistiky nelze izolovat od ostatních trendů, které vidíme. Podle průzkumu, který provedla charitativní organizace Show Racism the Red Card (SRTRC). 31% malých dětí jsi myslí, že muslimové ovládají Anglii, zatímco 37% Angličanů oslovených YouGov uvedlo, že podporují politickou stranu, která by snížila počet muslimů v Spojené království.

Podle vhledu baronky Warsi: „Nepřátelství vůči muslimům prošlo testem u jídelního stolu, takže není divu, že děti jsou vystaveny této atmosféře a replikují ji ve třídách.”

Potřebujeme také sylabus, který může zpochybnit myšlenku rasy jako výchozí pro kategorizaci lidí. Nyní je všeobecně uznávanou skutečností, že vědecká myšlenka rasy byla vytvořena jako prostředek podrobení a byl po celou dobu společenským konstruktem.

Sheikh Jaffer Ladak

Islámský učenec a autor

(Euronews, foto: Pixabay)

Komentáře