Výsledkem průzkumu je jasné odmítnutí politiky posledních let s nekontrolovanými migračními toky. Celkem 85 procent respondentů chce chránit evropské hranice a řídit migraci. 19 procent respondentů se domnívá, že vnější hranice EU mají být uzavřeny po vzoru Austrálie žadatelům o azyl, s tím že  azylové řízení by mělo být prováděno mimo území EU, tzv. australský model.

Je důležité, že mnoho lidí chce, aby se zabránilo odmítnutí žadatelů o azyl až na území EU. Žadatelé o azyl jsou nyní tolerováni na  území EU a po celá léta  je jim zaručena nezbytná životní úroveň podle zákonů té země, kde žádají o azyl.

Pouze úplná implementace australského modelu může zabránit příchodu do Evropy migrantům, kteří nemají naději na získání azylu a nebudou tak cestovat přes Středozemní moře. Je dobře, že Itálie konečně učinila kroky a uvažuje o použití námořnictva v pobřežních vodách Libye proti nelegální migraci.

Již třetím rokem nás Evropská komise, mainstreamová média, nestátní neziskové organizace a George Soros vydírají dojemnými příběhy o uprchlících ze zemí rozvrácených válkou. Pokud šlo o Sýrii, věřili jsme tomu. Jisté pochybnosti vyvstaly, když se migrační vlna z Řecka a Balkánu přesunula do Libye a Itálie.

Na některých webech, označovaných za konspirační, se začalo naplno mluvit o gigantickém obchodu s lidmi organizovaném africkými pašeráky, italskou mafií a s ní spolupracujícími nestátními neziskovými organizacemi.Před nedávnem tuto doměnku potvrdil Dětský fond organizace spojených národů (UNICEF), který svým šetřením zjistil, že značná část tzv. dětských uprchlíků do Evropy nikdy nechtěla. Byla k cestě přes moře donucena násilím.

(zdroj: prvnizpravy.cz, foto: Pixabay)

Komentáře