Nikdo z ostrahy soudu ani ze zaměstnanců soudu, se kterými jsem hovořil neměl povědomí o tom, že by na uvedené adrese sídlila nějaká obchodní společnost.

Zmíněná obchodní společnost nemá ve Sbírce listin založené ani účetní závěrky. Tuto skutečnost lze zjistit náhledem do Obchodního rejstříku.

Pokud vezmu v potaz, že Městský soud v Praze pravděpodobně ani nevybírá od zmíněné obchodní společnosti nájem za umístění sídla v jeho budově, mám důvod domnívat se, že ani nevyzval zmíněnou obchodní společnost k založení účetních závěrek do Sbírky listin ( což tak nějak vyplynulo v průběhu návštěvy budovy soudu ).

Nejedná se o první případ, kdy má nějaký subjekt registrovanou adresu v budově, která slouží jako budova soudu.

Například Unie státních zástupců České republiky má registrovanou adresu sídla v Praze 1, ul. Hybernská 18 ( budova justice ). A přitom se na uvedené adrese nenachází již 9 měsíců. Předpokládám, že nájem tento spolek justici neplatí. Stejně tak předpokládám, že tento spolek neplatí české justici za infrastrukturu a ostrahu sídla.

Také Soudcovská unie České republiky, z.s., jejíž čestným předsedou je soudce Vávra – předseda Městského soudu v Praze, má registrovanou adresu sídla v Praze 1, ul. Ovocný trh 14. Předpokládám, že stejně jako Unie státních zástupců České republiky, ani tento spolek nájem justici neplatí. Stejně tak předpokládám, že tento spolek také neplatí české justici za ostrahu sídla.

Považuji za zvláštní, když česká justice na jedné straně vystupuje agresivně proti osobám, které považuje za problémové/závadové, a dovolí, aby v jejích budovách sídlily spolky a obchodní společnost.

Pokud je někdo krácen na svých právech coby ( v očích justice ) závadová osoba, pak by mne zajímalo, jak se bude zacházet s osobami, které jsou za shora popsaný stav odpovědné.

Nejenom shora popsané jevy jsou důkazem toho, v jak špatném stavu justice je. Změna je potřebná, avšak se současnou vládou neuskutečnitelná.

(Autor: Jindřich Karel, ceskoaktualne.cz, foto: Pixabay)

Komentáře