Demonstrace se uskutečnila 22.7. 2019 před budovou Ministerstva spravedlnosti v Praze 2, ul. Vyšehradská 16, a její záznam je možno shlédnout pod odkazem:

Další demonstraci ohlásil Ing. Fiala na 10.9. 2019. Konat se bude ve Valdicích u Jičína, před ředitelstvím tamní věznice. Terčem kritiky demonstrace byla justice jako taková, a stejně tak i současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Zdá se, že paní ministryně neunesla kritiku, a lze mít důvodně za to, že se zasadila o odvetu justice vůči Ing. Fialovi. Jiné vysvětlení pro níže popsaný postup nemohu najít.

Se znepokojením jsem si přečetl 10.8. 2019 zprávu pana Ing. Jiřího Fialy, ze které vyplývá jednoznačně, jak česká justice reaguje na jeho aktivity spojené s vězněným panem McCraeem. Ing. Fiala popisuje ve své zprávě, že byl poprvé za 6 let jeho návštěv u vstupní kontroly svléknut do spodního prádla (!), poprvé za 6 let jeho návštěv mu (stejně jako navštívenému vězni) bylo až při návštěvě sděleno, že bylo rozhodnuto (neznámo, kým), že návštěva bude probíhat pouze za sklem, ač pro to nebyl žádný rozumný důvod. Takový důvod mu ostatně na opakované dotazy nebyl nikdo z přítomných dozorců či vychovatelů schopen vysvětlit a přiznávali, že ho nikdo z nich nezná. Navštívený vězeň přitom nebyl nijak kázeňsky potrestán a ani k tomu nebyl sebemenší důvod – a stejně tak ani Ing. Fiala nezavdal žádnou příčinu ke zrušení normálního průběhu návštěv, který měli všichni ostatní vězni. Pouze Ing. Fiala a jím navštívený vězeň museli strpět režim návštěvy za sklem. Stejně jako Ing. Fiala jsem i já toho názoru, že se jedná v tomto případě o odvetu české justice za to, že si někdo „dovolil“ stěžovat si na příkoří a útrapy, kterého se tomu či onomu od české justice dostává. Na zprávu Ing. Fialy jsem odpověděl následovně : “Přečetl jsem si Vámi zaslanou zprávu, ve které popisujete zacházení, kterého se Vám dostalo ve věznici při návštěvě nespravedlivě vězněného pana McCrae. Důvod Vámi popisovaného zacházení stran vězeňské služby je zřejmý, a cíl tohoto postupu je průhledný. Důvodem je dle mého názoru nervozita vlády, která už není schopna zlehčovat excesy justice pouhou skandalizací těch, kdož na ně poukazují. Cílem je pak podle mne zastrašování Vás a pana McCrae, které se bude patrně stupňovat. Mnohé to vypovídá o tom, jak závažná celá situace je. A obávám se, že se stávající garnitura pokusí záležitost pana McCrae zprovodit ze světa třeba i jeho likvidací. Současná vláda ztratila již dávno legitimitu, estébáci a s nimi ideologicky spřízněné osoby se drží u moci pouze a jenom za podpory represivních složek a justice, když tyto součásti právního státu si vybraly, komu budou sloužit, a činí tak bezvýhradně na úkor slušných lidí. Například Ústavně právnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ústavnímu soudu, ani Nejvyššímu soudu není neutěšený stav justice neznámý. A přeci se nic neděje. Ohledně pana McCrae pak vnímám jako závažnou také skutečnost, že Spojené státy americké odstoupily ( pokud je mi známo ) od Úmluvy o lidských právech. Jejich pozice je tak vůči totalitě propadající České republice méně legitimní. Situace je vážná. O to důležitější je vytrvat. Jsem s Vámi, a budu, ať se bude dít co se bude dít. Jindřich Karel”

Z mého pohledu se jedná o jeden z mnoha exesivních výpadů české justice vůči tzv závadovým osobám. Tedy osobám, které „si dovolují“ stěžovat si na porušování jejich práv, případně poukazují na různé excesy české justice. To vše ve stylu „závadová osoba nemá právo na nic“.
Za posledních 15 let se Česká republika dostala do rukou minulorežimních a prominulorežimních sil, které postupně převzaly justici, policii a další složky, které mají chránit demokratické uspořádání v naší zemi.

Česká justice se vypořádává s tzv závadovými osobami různými způsoby ( např. nedůvodné vazby ), přičemž ponižující kontroly spočívající ve svlékání lidí jsou jednou z oblíbených forem zastrašování.

Řešením neutěšeného stavu justice a státu obecně je vypořádání se s minulostí ( dotáhnout konečně rok 1989 do konce ), vyšetřovat zločiny komunismu i postliberalismu, ve kterém se nyní naše země nachází, a v neposlední řadě je potřeba maximálně posílit prodemokratické aktivity ve společnosti.

Vláda České republiky musí bezpodmínečně upustit od aktivit, které se jeví na první pohled jako aktivity legální, a přitom jsou stran nynější vlády namířené proti tzv závadovým osobám formou ponižování a řízeného násilí.

Vyzývám tímto ministryni spravedlnosti, aby přijala okamžitě opatření směřující k zamezení veškerých občansky nepřátelských aktivit justice vůči oponentům a kritikům poměrů v justici.

(Autor: Jindřich Karel, foto: Pixabay)

Komentáře