Potenciálně drahé kovy a revoluční zdroje energie mohou přinést biliony dolarů. Vlády, investoři a vládní společnosti po celém světě připravují plány na využívání zdrojů Měsíce.

Je třeba samozřejmě překonat mnoho technických problémů, ale právní problém, jehož vývoj byl doposud omezený, vyžaduje řešení.

V současné době je využití Měsíce regulováno Smlouvou o vesmíru z roku 1967. Podle smlouvy mohou země volně prozkoumat Měsíc, ale nároky jakéhokoli státu nesmějí rozšířit svou suverenitu na žádné nebeské těleso. Smlouvu ratifikovalo 101 států a 26 dalších ji zatím podepsalo.

Spojené státy však problém zkomplikovaly přijetím zákona upravujícího těžbu nerostů na Měsíci, asteroidech a dalších nebeských tělesech v roce 2015. V souladu s tímto zákonem má každý občan země, která se zabývá komerčním výzkumem zdrojů na asteroidech nebo jiných kosmických tělesech, právo „tyto zdroje vlastnit, přepravovat, používat a prodávat“.

Podle americké vlády není zákon v rozporu se závazky země vyplývajícími ze Smlouva o kosmickém prostoru.

„Smlouva o vesmíru určuje, jak lze provádět činnosti spojené s průzkumem vesmíru, ale nevylučuje soukromé vlastnictví zdrojů vytěžených z nebeského těla,“ citoval Wall Street Journal právního poradce amerického ministerstva zahraničí.

Současně vlády některých zemí nejsou jednotní v tom, zda smlouva z roku 1967 umožňuje soukromé vlastnictví zdrojů Měsíce.

V článku se píše, že v současnosti je vesmírná soutěž vedena především Spojenými státy, Čínou, Spojenými arabskými emiráty a Japonskem. Současně Spojené arabské emiráty a Lucembursko přijaly zákony podobné těm ve Spojených státech, které umožňují soukromou těžbu zdrojů na nebeských tělesech.

Čína se zase oficiálně drží pozice rovnoměrného rozdělení kosmického bohatství. Je však velmi pravděpodobné, že akce Pekingu budou v rozporu se Smlouvou o kosmickém prostoru, protože tam budou státem vlastněné společnosti zabývající se těžbou ve vesmíru.

Rusko je přesvědčeno, že zákon z roku 2015 ukázal „nerespektování norem mezinárodního práva“ bývalého prezidenta Baracka Obamy. Moskva vyzývá OSN, aby vypracovala jednotná pravidla pro využívání prostoru pro všechny. Rusko však výrazně zaostává za svými konkurenty a pomalý hospodářský růst nedovolí Rusku dohnat své konkurenty.

Například Řecko a Belgie zároveň odsoudily akce Spojených států, ke kterým se připojilo dalších 15 zemí, které podepsaly Dohodu o Státech na Měsíci a dalších nebeských tělesech v roce 1979, ke kterým se Washington připojil. Tato dohoda zakazuje komerční využití lunárních zdrojů a prohlašuje Měsíc za „společné dědictví lidstva“.

Současně skupina vědců, právníků a vlastníků soukromých podniků doporučila OSN, aby vypracovala právní předpisy, které by umožnily nerozdělit získané měsíční bohatství. Odborníci však vyzvali organizaci, aby schválila “výměnu zkušeností a technologií mezi zeměmi na vzájemně přijatelném základě,” píše The Wall Street Journal.

(zdroj: prvnizpravy.cz, foto: Pixabay)

Komentáře

Sdílejte