Poté, co získal Cenu Karla Velikého za jeho globalizační a protinárodní postoje, která byla v minulých letech udělena takovým postavám jako je Angela Merkelová, papež František a Emmanuel Macron, Guterres začal hlásat, že Evropané „se obracejí dovnitř, ponoření do paměti zlatého věku, který pravděpodobně nikdy nebyl.“

Během svého projevu, který byl plný hlásání o morálce, prohlásil: „Asimilace několika kultur a dědictví bylo výchozím bodem evropské kultury,“ a zároveň zdůraznil, že palác Karla Velikého v Aachenu „si vypůjčil několik prvků římské a byzantské civilizace“.

Podle pana Guterrese nemůže evropský občan jednoduše „chránit bohaté dědictví kontinentu,“ pokud nesouhlasí s neúnavnými vlnami masového přistěhovalectví z třetího světa a zavazuje se snížit emise uhlíku na nulu do roku 2050 a splní „Agendu OSN 2030 a jejich cílů udržitelného rozvoje,“ která usiluje o realizaci doktríny kulturního marxismu, jako je rovnost výsledků na základě pohlaví, nekontrolované zákony o potratech a propagace životního stylu LGBT pro malé děti.

Myšlenka Evropy „nemůže být založena na mentalitě „my“ versus „oni“, poučoval portugalský politik a dodal, že neexistuje „žádná alternativa“, než otevření hranic Evropy třetímu světu. Guterres také uvedl, že „uzavření dveří žadatelům o azyl nechrání, ale škodí tomuto dědictví“.

„Všechny společnosti mají tendenci být, nebo již jsou multi-národnostní, multi-kulturní a multi-náboženské. To musí být považováno za bohatství, ne za hrozbu,“ trval na svém Guterres, než požádal Brusel, aby zboural vnější hranice států EU a přinutil daňové poplatníky, aby posílali peníze na globální Jih s cílem dosáhnout „vyváženého přístupu přistěhovalectví,“ který by řešil příčiny migrace při zachování práv a důstojnosti migrantů “.

Generální tajemník OSN během svého projevu zdůraznil, co označil za tři bezprecedentní výzvy, které „klepou na naše dveře“ v „této době velkého geopolitického nepořádku“: xenofobní „nenávistné projevy“, které údajně „podněcují terorismus prostřednictvím sociálních sítí,“, změna klimatu vyvolaná lidmi a masové přistěhovalectví.

Nebezpečí spojená s radikálním islámským terorismem nebyla během jeho řeči nikdy zmíněna. Varoval však, že „agenda pro lidská práva ztrácí půdu pro národní agendu suverenity“.

(zdroj: svobodnenoviny.eu, foto: Pixabay)

Komentáře