Komisařka Dunja Mijatovičová, která v únoru navštívila Maďarsko, také zjistila, že Maďarsko „ustupuje v rovnosti žen a mužů“, přičemž jen málo žen v politice a v Maďarsku stále není ochotno ratifikovat Istanbulskou úmluvu o boji proti násilí páchanému na ženách a předcházení mu.

“Porušování lidských práv v Maďarsku má negativní dopad na celý systém ochrany a právní stát,” uvedl Mijatovic ve zprávě. “Musí být řešeny jako naléhavá záležitost.”

V rozsáhlé odpovědi na tuto zprávu maďarská vláda kritiku odmítla v každé oblasti a řekla například, že je “naprosto oprávněné” zachovat krizová opatření související s masovým přistěhovalectvím, i když nyní téměř žádné přistěhovalce nedosáhnou Maďarska, protože existují stále mnoho přistěhovalců v okolních zemích včetně Srbska a Severní Makedonie.

(AP, ceskoaktualne.cz, foto: archiv)

Komentáře