Odhaduje se, že maska je část obrovského ztraceného pokladu v hodnotě 5,5 miliardy dolarů. Stáří této pohřební masky je odhadováno na období mezi 10 000 a 12 000 roky před naším letopočtem. Je vyrobena z velmi vzácného mimozemského kovu – z Iridia. Tento kov byl získán starověkými řemeslníky před desetitisíci lety. Záhadná maska je velmi složitě vytvořena z extrémně vzácného kovu a je tenká jako list papíru. Podle sdělení společnosti Fox Orlando, zabývající se odkrýváním a vyhledáváním pohřbených pokladů, se jedná o důkaz, že v lokalitě Melbourne beach se nachází pravěký poklad v hodnotě 5,5 miliardy dolarů.

Incký bůh Virakoče
Tato maska patrně patří ke starověké před incké kultuře a sloužila k náboženským rituálům. Maska s největší pravděpodobností znázorňuje inckého boha Virakoču. Toto starověké božstvo je jedno z nejdůležitějších bohů Jižní Ameriky. Virakoče je, podle jihoamerické mytologie v oblasti And, bůh stvořitel a patří do před inckého a inckého období. Podle legendy se tento bůh vynořil z jezera Titikaka a přinesl do temnoty světa světlo ( dle záznamů Juana Betanzos). Dále se věří, že bůh Verakoča stvořil slunce, měsíc a hvězdy, a dále stvořil svým dechem člověka z kamene. Nicméně první tvorové, které Virakoča stvořil, byli bezmocní obři, kteří ho zklamali. Proto je zničil obrovskou povodní a stvořil nové a lepší bytosti z menších kamenů.

O nalezené masce se odborníci domnívají, že byla v dávné minulosti ukradena španělskými dobyvateli a vykradači hrobů, a patřila k artefaktům obrovského nákladu cenností dopravovaných do Španělska. Avšak ukradené poklady nikdy do Španělska nedoputovaly a loď “Conception” se v bouři roku 1715 potopila. Hledači podmořských pokladů již dlouho hledají potopenou galeonu a vyplavená maska je patrně důkazem, že se poklad i s lodí nachází někde blízko pobřeží.

Maska je vyrobena z Iridia
Vyplavenou masku nalezl Dr. Michael Torrese pomocí vyhledávače kovů a tvrdí, že byla ukradena z Machu Picchu. Maska byla podrobena analýze a odborníci tvrdí, že byla v minulosti pokryta zlatem a mědí. Rentgenová analýza dále odhalila, že tento artefakt je vyroben především z Iridia, patrně meteoritického původu. Dr. Torres tvrdí, že se tak jedná a nejrannější příklad lidské schopnosti zpracovat Iridium. Což je naprostá změna ve způsobu chápání, jakým jsme dosud vnímali ranné peruánské období a kulturu.

(zdroj: suenee.cz, foto: ancient-code.com)

Komentáře

Sdílejte