6. 5. 1945 v 9hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřovédivize pod velením plukovníka Nobleho.

Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde.

Kroky, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo:

Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně.
– Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodinza den.
– Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.
– Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.
– Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce.
– Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.
– Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů…
Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945.

Klikněte si na odkaz. Je tam toho více.

(zdroj: zvedavec.org, foto: Pixabay)

Komentáře

Sdílejte