Rok 2018 byl podle nezávislých studií, potvrzených Goddardovým institutem pro kosmický výzkum NASA (GISS) a americkým Národním úřadem pro oceány a atmosféru (NOAA), čtvrtým nejteplejším rokem od roku 1880.

Ředitel GISS Gavin Schmidt vysvětluje:

„Rok 2018 je dalším mimořádně teplým rokem v dlouhodobém trendu globálního oteplování.“
V globálním měřítku zůstávají loňské teploty pod hodnotami let 2015, 2016 a 2017, přesto ale potvrzují trend stálého oteplování. V době, kdy jsou klimatické změny intenzivně diskutovaným politickým problémem, to není právě nejlepší zpráva. Podle vědců byly globální teploty v roce 2018 o 0,83 ° C vyšší než průměr z let 1951 až 1980.Jak ale vysvětlují odborníci ze Světové meteorologické organizace (WMO), prodlužující se periody rekordních teplot jsou daleko důležitější než jen pohled na jednotlivé roky.

Globální oteplování a jeho vliv
Generální tajemník Světové meteorologické organizace Petteri Taalas

„Dlouhodobý teplotní trend je mnohem podstatnější než pořadí jednotlivých let a tento trend je vzestupný. V posledních 22 letech bylo zaznamenáno 20 nejteplejších let. Míra oteplování během posledních čtyř roků byla výjimečná jak na pevnině, tak i v oceánu. A teploty jsou jen část celého problému. Extrémní a vysoce nárazové počasí postihlo v roce 2018 mnoho zemí a miliony lidí s ničivými důsledky pro ekonomiky a ekosystémy.“
Mnoho extrémních meteorologických jevů odpovídá tomu, co očekáváme od měnícího se klimatu. Toto je realita, se kterou se musíme vyrovnat. Snižování emisí skleníkových plynů a další opatření pro přizpůsobení se změnám klimatu by měly být klíčovou globální prioritou.

Od počátku sledování se teplota na Zemi zvýšila o 1°C.  Ačkoliv se to může zdát málo, důsledky jsou obrovské. Klimatické změny často ovlivňují regionální teploty, proto se míra oteplování liší region od regionu. Nejsilnější trendy oteplování jsou v arktické oblasti, kde v roce 2018 vědci pozorovali nepřetržité ubývání mořského ledu. Úbytek objemu ledových pokrývek Grónska a Antarktidy navíc stále přispívá k nárůstu hladiny moře. Očekává se, že WMO vydá v březnu roku 2019 plné prohlášení o stavu klimatu v roce 2018.

(zdroj: suenee.cz, foto: Youtube)

Komentáře

Sdílejte