Na konci loňského roku předložila švédská vláda parlamentu návrh zákona s cílem, posílit v trestním právu ochranu transsexuálů.“

„Legislativní  změny navržené vládnou znamenají, že transsexuální osoby budou plně cháněny legislativou zlocinu z nenávisti. Tato pravidla dnes zahrnují například barvu pleti, víru a sexuální orientaci,“ napsala vláda.

Návrh zákona navrhuje doplnit základy „transgenderové identity nebo vyjadřování“ do regulací nenávistných projevů.

Nyní se zavádí tyto změny a zákon bude dále rozšířen. Takzvané „nenávistné“ projevy proti transgenderům jsou nyní zakázány.

Od ledna 2019 platí následující ustanovení v kapitole 16.8 paragrafu trestního zákona, tj. Zákon o nenávistné řeči:

„Jakákoli osoba, ktreá v prohlášení, nebo jiné sdílené zprávě ohrožuje nebo vyjadřuje pohrdáí komunitou nebo jinou takovou skupinou lidí na základě rasy, barvy pleti, národnosti, etnického původu, víry, sexuální orientace nebo transgenderové identity nebo vyjadřování, bude odsouzena za nenávistný projev a hrozí jí trest odnětí svobody až dva dva roky, nebo pokuta, pokud se jedná o lehčí trestný cin.“

„Pokud je trestný čin těžší, pachatel bude odsouzen za podněcování k nenávisti s přitěžujícími okolnostmi a hrozí mu odnětí svobody po dobu nejméně šesti měsíců až na dobu čtyř let.“

(svobodnenoviny.eu, foto: Pixabay)

Komentáře

Sdílejte