racovali jsme na té věci několik let. Nejdříve jsme se snažili ovlivnit pozici Francie,potom i pozici EU. Na globální úrovni jsme spolupracovali s dalšími neziskovkami.Bylo důležité, aby mezinárodní neziskovky hovořily jedním hlasem již od počátku jednání.

Jaké body jste dostali do konečné verze přijatého paktu?

Především –  státy uznávají potřebu rozvíjet legální migrační kanály. Je pravda, že text se zaměřuje především na migrující pracovníky,ale – a to je pro nás důležité – také podporuje myšlenku humanitárních víz a sjednocení rodin. …

Text také připomíná potřebu přístupu migrantů k základním službám. Zatímco nejsou v Paktu definovány, věříme, že se můžeme spoléhat na předchozí mezinárodní texty, abychom požadovali přístup ke zdravotní péči,vzdělávání,bydlení …

A konečně – je zde uznáván pozitivní přínos migrantů jak z ekonomického hlediska,tak i z hlediska kulturního obohacení společností. …

Měli bychom se radovat z toho, že budeme směřovat ke globálním zákonům v oblasti migrace …?

Znovu – jde o silné poselství mezinárodního společenství,že se mají respektovat práva migrantů.

Tento pakt umožňuje pozitivně změnit práva migrujících osob.

Je tedy nástrojem,jak bojovat v terénu a prosazovat přeměnu těchto norem v zákon.

(zvedavec.org, foto: archiv)

Komentáře