Od té doby proběhlo mnoho diskuzí o způsobu sestřelení, o tom, kdo ho způsobil, jaké následky tento incident má a může mít atd. Podívejme se na dílčí aspekt celé události, o kterém se mluví méně a jen v náznacích – kdo byl na palubě letadla a proč.

Důležité informace se v tomto směru můžeme dozvědět od bývalého spolupracovníka Generální prokuratury Ruské federace, jehož jméno není z pochopitelných důvodů v tisku uváděno, který se jako člen vyšetřovací komise zúčastnil vyšetřování závažných atentátů v Moskvě. Sám však dodává, že řada údajů, jež zmiňuje, není zatím doložena.

 

Podle jeho slov bylo hned od začátku zřejmé, že ukrajinská vláda byla o celé tragédii informována dříve, než k ní došlo. To je věc, která je víceméně už známá. Zmíněný člen vyšetřovací komise však blíže uvádí některé méně známé informace týkající se pasažérů letadla. Příslušníci domobrany, kteří byli na místě pádu letadla hned první den, hlásili vrchnímu veliteli domobrany, ministru obrany Igoru Strelkovovi, že mnohá z nalezených těl vypadají, jako by byla mrtvá už delší dobu a jsou beze stop krve. Zároveň jim byl velmi nápadný zápach rozkladu, přestože od katastrofy uběhl jen velmi krátký čas. Tuto informaci, kterou na svém blogu Summer 56 na „Livejournal“ zveřejnil blízký přítel Strelkova Fjodor Berezin, lze brát jako hodnověrnou.

Pokud si někdo dá práci a prostuduje obrovské množství fotografií, které lze na internetu dohledat, musí dát této informaci zapravdu. Jen nemnohá těla nesou stopy krve, zcela bez krve jsou i odtržené končetiny, na řadě těl jsou zřetelné posmrtné skvrny. Velké množství krevních stop bylo nalezeno pouze v kabině pilota, která byla proděravěna obrovským množstvím kulatých otvorů odpovídajících pravděpodobně průstřelům způsobeným palubním kulometem bitevníku SU-25, jehož přítomnost v blízkosti boeingu těsně před katastrofou byla prokázána. Podle trajektorie střel je zřejmé, že na letadlo bylo zaútočeno ze vzduchu a to ze dvou směrů.

Co je dál podivné, je neexistence záběrů zoufalých pozůstalých, které tak dobře známe z reportáží z jiných leteckých katastrof. Na internetu je možno dohledat seznam všech zemřelých, s fotografiemi a stručnými životopisy. Pokud byste však pátrali po jejich příbuzných, pak by vaše pátrání bylo prakticky bezvýsledné. Žádné zástupy příbuzných. Ani v Malajsii, ani v Holandsku.

Vezmeme-li v úvahu, že letadlem „cestovali“ z velké části nebožtíci, je zcela pochopitelné, proč bylo údajně tak obtížné zajistit bezpečnost vyšetřovacích inspektorů, pochopit všechny ty průtahy, kdy jim pod záminkou ochrany nebylo umožněno okamžitě vycestovat z Kyjeva na východ: první mezinárodní experti se tak na místo katastrofy dostali až o 14 dní později, tedy po dvou týdnech letních veder, která s tělesnými pozůstatky pasažérů letadla udělala své…

Co si o tom všem myslet?

Nabízí se úvaha o tom, že celá tragédie měla být provokací, jejímž cílem by byla naprostá diskreditace Ruska na mezinárodní scéně. Mělo být zřejmé, že viníkem není nikdo jiný než Rusko, případně jím podporovaní separatisté. Na první pohled by se mohlo zdát, že praktické provedení celé akce by bylo příliš složité, ale přemýšlejme: USA je mocnost, která plně řídí vlády zemí, jež v celé události nějak figurují – Ukrajiny, Holandska, Malajsie, Velké Británie i Austrálie.

(Malá odbočka: Ptáte se, proč zrovna třeba Holandsko? V Donbasu, především kolem města Slavjansk jsou jedny z největších zásob břidlicového plynu na světě. V lednu 2014 v tichosti podepsal prezident Janukovič velmi nevýhodnou smlouvu s firmou Shell o pronájmu celého tohoto území na 50 let. V této smlouvě kromě jiného stojí, že majitelé pozemků a nemovitostí v této oblasti budou povinni svůj majetek firmě Shell na požádání prodat, a to za cenu, kterou jim firma nabídne. Pokud s ní nebudou souhlasit, stát se zavazuje je vystěhovat bez náhrady. A kdo je většinovým vlastníkem firmy Shell? Holandská královská rodina…
Ale to je jen jeden z dílčích důvodů, proč na ukrajinském jihovýchodu probíhají tak urputné boje.)

Ale vraťme se k samotné katastrofě. Použití mrtvých těl bylo zcela logické, protože sestřelit letadlo s třemi sty živých pasažérů by vyvolalo obrovské tlaky pozůstalých na důkladné prošetření incidentu. A o to tu rozhodně nebyl zájem.
Dopravit mrtvá těla na palubu letadla není pro speciální služby zas až tak velký problém: stačí získat potřebné množství těl lidí bez příbuzných nebo bezdomovců. V té souvislosti je zajímavý postřeh jednoho z očitých svědků na místě katastrofy, který si všiml, že všechna těla, která viděl, byla oblečena do oděvů téže značky.
USA už zvládly daleko obtížnější úkol – zinscenovat Majdan s cílem svrhnout státní moc v Kyjevě a uvést tak do pohybu síly, které by jim pomohly naplnit jejich cíle. Zařídit uvedenou katastrofu boeingu je pro tyto zkušené hráče technicky mnohem jednodušší. Vnucuje se tedy verze o mezinárodním spiknutí, v němž mají svou účast nejvyšší státní představitelé několika států. A tato verze vůbec není nepravděpodobná.

 

PS:
Web veteránů rozvědky a armády USA „VeteransToday píše o nesrovnalostech v popisu pádu letadla u Doněcka. Jeho tvůrci se domnívají, že lidé na palubě byli opravdu mrtví a letadlo bylo řízeno bezpilotní technologií. Zároveň si všímají i toho, že po místě pádu letadla byla rozházena čistá zavazadla. Neohořelá, beze stop krve a špíny, jako by ani neprošla děsivou katastrofou…

VIDEO

stručný obsah: své fotografie z prostoru katastrofy zde prezentuje žena, která na místo dorazila 20 minut po pádu. Tvrdí že:
– na některých místech byl nesnesitelný zápach formaldehydu, takže se tam nedalo vydržet déle než několik málo okamžiků;
– ostatky těl byly zcela bez krve, těla mrtvých ptáků převážených letadlem však nikoli;
– všechna těla, která žena viděla, pařila Asiatům;
– v rozsypaných kufrech byly věci určené na zimu, žádné letní oblečení;
– jen málo ostatků bylo rozptýleno po okolí, většina těl byla na jednom malém prostoru;
– viděla zde jen 6 – 7 dětí;
– většina těl byla zcela bez oblečení;
– na záznamových zařízeních (mobily, fotoaparáty, …), které záchranáři posbírali a nejprve odeslali do města Krásnyj Luč (Novorossie), nebyly nalezeny žádné fotografie z roku 2014, všechny byly staršího data;

(myslenkyocemkoli.blogspot.com, foto: archiv)

Komentáře