V rozhovoru po veřejnoprávní rozhlas Kossuth, Orbán uvedl, že „pro – migrační síly mají nyní velkou většinu“ jak v Evropském parlamentu, tak i v Evropské komisi a „představují vážné demokratické zpochybnění, neboť prosazují něco, co evropští občané nechtějí.“

Migrace je špatná, protože ve skutečnosti znamená nahrazení obyvatelstva.

Evropští voliči chtějí, aby jejich vedoucí představitelé dali jasně najevo, zda považují migraci za správnou nebo špatnou,“ uvedl Orbán s tím, že „migrace je špatná, protože ve skutečnosti znamená nahrazení obyvatelstva.“

„Čím méně a méně se zrodí Evropanů, tím více a více je dováženo cizinců. To změní naši kulturu za rok nebo dva a nepoznáme naši vesnici, město ani naši vlastní zemi a kontinent,“ naléhal Orbán.

Orbán řekl, že zatímco se EU snaží řešit demografické problémy prostřednictvím „dovozu lidí z Afriky nebo Asie,“ Maďarsko „potřebuje maďarský lid“. Orbán trval na tom, že „více dětí vyžaduje rodiny a rodina vyžaduje matku a otce – ženu a muže.“

Pokud jde o připomínky evropského komisaře Dimitrise Avramopoulose na zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku, Orban řekl, že komisař je „náš zaměstnanec“ a on by nás „měl reprezentovat“.

Orbán se odkazoval za jeho prohlášení, že migrace je dobrá a měla by pokračovat, měl by být zaveden program přesídlení“.

Orbán trval na tom, že komisař „by neměl zaujímat pozici ve jménu EU, pokud nemůže zastupovat každého člena EU“.

(svobodnenoviny.eu, foto: archiv)

Komentáře