Z podnětu masivní občanské petice v úterý rumunský parlament drtivou většinou odhlasoval pořádání referenda za změnu Ústavy tak, aby manželství bylo výlučně svazkem mezi mužem a ženou. Napříště by tedy ani v Rumunsku už v rámci manželství neměla mít místo žádná homosexuálnost, žádný gender. „Jsme (civilizovaným) křesťanským národem už 2000 let“, prohlásil senátor, Serban Nicolae.

Bezbožnou eurounijní rebarbarizaci v takové či onaké míře už odmítá Polsko, Maďarsko, Rumunsko, ale i Slovensko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Chorvatsko. A pozvolna se probouzí I kompromisní katolická církev v západních zemích, a začíná se rozpomínat, za co tekla v Evropě krev světců, mučedníků, misionářů i obyčejných křesťanů. Rebarbarizační snahy tu vždy byly a budou. Ale církev už  nebude církví, pokud s nimi bude ruku v ruce trojčit.

(eurabia.cz, foto: Pixabay)

Komentáře