I když je Česká republika některými zeměmi charakterizována jako bašta rasismu a nesnášenlivosti kvůli tomu, že se odmítá zapojit do systému sdílení žádostí o azyl v EU a protože kritizuje přístup otevřených hranic, podle nových dat se tu migrantům ze zemí mimo EU dobře daří.
Česko je totiž nejlepší v zapojování cizinců ze zemí mimo EU do pracovního trhu. Práci podle Eurostatu mělo vloni v Česku 79,4 % cizinců, kteří se narodili v zemích mimo EU.
Podle Eurostatu se v roce 2017 míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let v EU pohybovala u migrantů narozených mimo EU na 63 procentech, u domácí populace to bylo více než 73 procent a u migrantů narozených v jiném členském státě EU dokonce 75,4 procenta.
Za Českou republikou následuje Rumunsko (76,3% zaměstnanost u migrantů mimo EU), Portugalsko (74,5%) a Polsko (73,0%). Nejhůře je na tom naopak Belgie, kde pracuje jen 52 procent migrantů narozených mimo EU. Rodilých Belgičanů pracuje o 20 % více
V sousedním Německu pracuje 64,5 % migrantů. Rodilí Němci i migranti z jiných zemí EU mají výrazně vyšší zaměstnanost. Podobné je to i v Rakousku. Ve Francii pracuje 73 procent místních občanů, ale jen 56 procent migrantů pocházejících ze států mimo EU.

Podle údajů Eurostatu zaznamenalo Řecko poměrně nízkou míru zaměstnanosti migrantů narozených mimo Evropu, která se pohybuje kolem 54 procent; nicméně tento údaj se příliš neliší zaměstnanosti domácí populace, která činí jen 58 procent.

(megazine.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře