Jeho osudový až tragický význam se opírá o reálné historické události. V pátek 13. října 1307 totiž začalo pronásledování a vraždění templářů.  Templáři byli jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Jeho moc lety sílila, nepodléhal světské moci, ale přímo papeži a to se nelíbilo králům. Přesně v pátek 13. října 1307 začal francouzský král Filip IV. Sličný se zatýkáním a systematickým vyvražďováním templářů. Templáři sami tento den pak označili za »ďábelský a nešťastný«. Přestože už řád nebyl nikdy obnoven, nešťastnost pátku 13. se s námi táhne už staletí.

Dalším, tentokrát biblickým významem, je Poslední večeře. Ta měla 13 stolovníků a tím třináctým byl Jidáš, který zradil Krista. Toho pak na Velký pátek ukřižovali. V tarotovém systému je třináctka smrt a zároveň symbolizuje i znovuzrození. Tento den je velmi impulzivní, něco končí a něco začíná.

 

Pátek třináctého je v mnoha zemích považován za nešťastný den. Chorobná obava z tohoto data se nazývá paraskavedekatriafobie  nebo též friggatriskaidekafobie a jedná se o speciální formu fóbie z čísla 13 (triskaidekafobie). V latinskoamerických zemích je spíše rozšířena táž pověra o úterý třináctého ( trezidavomartiofobia). V  mnohých zemích proto nenechávají pro jistotu nic náhodě a třináctku rovnou škrtají. Hotely nemají 13. patro, stejně jako některé letecké společnosti vynechávají řadu sedadel č. 13. Nejčastěji bývají v průběhu roku jeden nebo dva pátky třináctého. V některých letech jsou tři pátky třináctého. V nepřestupných letech, kdy je pátek třináctého v únoru jej následuje pátek třináctého i v březnu. Každý rok se vyskytuje alespoň jeden pátek třináctého.  Ve Filadelfii existuje od roku 1936 klub s názvem Pátek 13. („The Friday the 13th Club“). Jeho členové se schází každý pátek 13. a zabývají se potíráním pověry o pátku třináctého, ale i dalších. V České republice existuje od roku 1989 podobné společenství pod názvem „Sekce 13“. Sekce 13 prosazuje pátek třináctého jako šťastný den.

Kdy budeme mít další pátek třináctého?  Každý rok je minimálně jeden takový pátek, nejčastěji bývají dva, výjimečně i tři. V nepřestupných letech, kdy je pátek třináctého v únoru jej následuje pátek třináctého i v březnu. »Nešťastný pátek« můžete čekat v kalendáři tehdy, začíná-li měsíc nedělí.

 

Hrůzu lidem nenahání jenom číslo 13. Ale i č

íslo 4. Při jeho vyslovení ve Východní Asií totiž zní stejně jako slovo »smrt«. Další číslo 13 děsí zas Latinskou Ameriku a Španělsko, nedávají ho ale do souvislosti s pátkem, nýbrž s úterým. I v židovském světě je třináctka nešťastná. V hebrejské abecedě je třináctým písmenem M, tedy první písmeno ve slově »Mavet«, které označuje smrt.  I číslo 666 podle biblických textů odkazuje na ďábla. Chorobný strach z tohoto čísla se nazývá Hexakosioihexekontahexafobie.

 

Pátek třináctého ale nese i temné a zlé věci. 13. 11. 2015 se odehrála série teroristických útoků v Paříži. Šest útoků střelnými zbraněmi a čtyři sebevražedné bombové útoky si vyžádali 130 mrtvých a stovky zraněných. 13.10. 2006 zas bouře století v americkém Buffalo způsobila škody za 130 milionů dolarů.  13.10.1972 se v Andách zřítilo letadlo s ragbyovým týmem. Přeživší museli jíst své mrtvé kamaráda, aby nezemřeli hlady. Záchrana přišla po 72 dnech, ze 45 lidí jich přežilo 16. Příběh byl i zfilmován.  13.11. 1942 zas Japonsko utrpělo drtivé ztráty při legendární bitvě u Guadalcanalu a v pátek  13.1. 1939 obrovský lesní požár zpustošil australský stát Victoria, de facto jej z 75% zničil, zemřelo 70 lidí.
Podívejme se na pátek třináctého  z dalšího pohledu. Pátku vládne Venuše, planeta lásky. Takže pokud po někom nebo něčem toužíte, máte tajnou lásku, můžete čarovat. Stačí zapálit papírek a nechat ho hořet v misce a intenzivně myslet na toho, koho milujete.

(SCa, www.ceskoaktualne.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře

Sdílejte