Náklady na zameitnutie žiadostí o azyl sa prudko zvyšujú.

Súdy proti rozhodnutiam o neudelení azylu stáli nemecký Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) takmer 20 miliónov eur len tento rok. V dôsledku toho sa výdavky na žiadosti o azyl takmer zdvojnásobili, tvrdí rozhlasová stanica NDR Info. Jeden zo štyroch žiadateľov o azyl tak úspešne napadol rozhodnutie BAMF, čo predstavuje výrazné zvýšenie oproti roku 2016.

21. novembra boli náklady na súdne trovy pre procesy s neúspešnými azylantmi o 7,8 miliónov eur vyššie v porovnaní s celkovými nákladmi v roku 2016, ako oznámil BAMF na žiadosť stanice NDR info. Existujú v podstate dva dôvody: prvým je, že sa počet sťažností zdvojnásobil. Na druhej strane stále viac a viac odvolaní je úspešných.

V prvej polovici tohto roka BAMF podľa informácií NDR rozhodol o viac ako 444.000 žiadostiach o azyl. Z toho bolo takmer každé druhé rozhodnutie napadnuté na súde. Podľa informácií NDR to zodpovedá dvojnásobnému počtu sťažností ako v predchádzajúcom roku. Ak BAMF prehrá proces, ministerstvo a teda nemeckí daňovníci musia zaplatiť súdne trovy.

Ďalším dôvodom explózie nákladov sú nezrovnalosti v rozhodnutiach o neudelení azylu, vysvetlil Burkhard Lange, hovorca hanoverského správneho súdu. “S ohľadom na vysoký počet žiadostí ubúda kvalita spracovania jednotlivých rozhodnutí.”

(JRu, hlavnespravy.sk)

Komentáře