Analytici z Bundeswehru zvažovali možné scénáře společenského a politického vývoje do roku 2040. Zároveň nevylučují zničení stávajícího světového řádu.

Mezi variantami budoucnosti, popsanými v dokumentu, je zhroucení EU s nepředvídatelnými důsledky pro německou bezpečnost, uvedl německý časopis Der Spiegel.

Bundeswehr nevylučuje možnost, že západní svět ve své současné podobě přestane existovat, napsal německý časopis Der Spiegel. Podle informací publikace takovou variantu vývoje událostí představenou ministerstvu obrany představuje „Strategického pohled do budoucnosti do roku 2040“. Jak tvrdí autor článku, dokument se objevil v únoru, ale byl uchováván v tajnosti.

Na 102 stranách se analytici Bundeswehru nejprve zabývali otázkou, jak mohou veřejné tendence a mezinárodní konflikty ovlivnit německou bezpečnostní politiku v příštích desetiletích. Tato studie neposkytuje konkrétní závěry o zbrojení a vojenské síle, ale pouze stanoví rámec, ve kterém se Bundeswehr bude pravděpodobně vyvíjet v budoucnu, vysvětlil německý deník.

Výsledkem analýzy provedené odborníky bylo šest možných scénářů souvisejících s politickou bezpečností státu. Nejhorší z nich zahrnuje „vícenásobné konfrontace”. V této projekci budoucnosti je mezinárodní světové uspořádání zničeno dlouhodobou nestabilitou, hodnotové systémy na celém světě se vzdalují a globalizace končí. „Rozšíření EU je zastaveno, nové státy opouštějí komunitu. Evropa ztratila svou globální konkurenceschopnost v mnoha oblastech,“ popsali autoři jednu z verzí evropské budoucnosti. „Stále narušený svět, částečně chaotický a náchylný ke konfliktům, radikálně změnil prostředí Německa a Evropy v oblasti bezpečnostní politiky.” Podle tohoto scénáře se EU rozpadne a jakmile se vedoucí mocnost Spojené státy posunou k ekonomickému úpadku a marně se snaží odolat zničení současného světového řádu.

V jiném, poněkud méně děsivém scénáři, některé východní země EU zmrazí stav evropské integrace, zatímco jiné „se budou přimykat k východnímu bloku”. V této verzi budoucnosti sice oba protichůdné bloky spolu obchodují, ale jsou si vzdálenější politicky a kulturně. Západ zahrnuje USA a Evropu, východní svět zahrnuje především Čínu a Rusko. Konkurenční boj o zdroje poroste, ale ekonomické vazby stále brání vypuknutí velkých vojenských konfliktů. Současně závislost na přírodních zdrojích přitahuje některé východoevropské země do moskevského objetí.

V dalším scénáři prosperuje extrémismus ve světě, a někteří z partnerů EU „hledají specifický přístup k modelu státního kapitalismu v Rusku”. V takovém světě s nepochopitelným světovým pořádkem jsou USA nutné jako pořádková síla, tak stabilizační faktor. Kvůli stálé globalizaci Čína ztrácí váhu, stává se méně stabilní a kompenzuje to agresivní zahraniční politikou. Rusko naopak stabilizuje domácí politiku kvůli vysokým cenám surovin, a proto ukazuje, že je připraveno se srazit v zahraniční politice. V EU je možný „konec evropské iluze”, existují známky odcizení od Spojených států a obklíčení Německa se stává nepředvídatelným, a zvyšují se rizika ve sféře státní bezpečnosti.

Jak Der Spiegel zdůrazňuje, oficiální vládní dokument jasně popisuje „případný kolaps EU s pravděpodobně nepředvídatelnými důsledky pro bezpečnost Německa”. Současně jsou navrženy scénáře budoucnosti, na něž by se měl Bundeswehr orientovat při plánování rozpočtu na příští roky. Německo přistoupilo k této metodě poprvé, protože až dosud se zdálo, že rizika jsou příliš vysoká. Autoři dokumentu však zdůrazňují, že nedávají žádné předpovědi – simulovali pouze vývoj událostí. Zároveň výzkumníci trvají na tom, že všechny scénáře mohou uvedeny v život do roku 2040.

Autoři studie do nejhoršího scénáře nedošli. Podle Spiegelu by taková možnost nuceně zmanenal ukončení NATO a Bundeswehru, ale analytici se zdrželi toho, aby předvídali svůj vlastní kolaps.

(JRu, prvnizpravy.cz)

Komentáře