“Reportovanie o migrácii a menšinách: postupy a odporúčania” je 39-stranový dokument podporovaný Európskou úniou, v ktorom sa podrobne popisuje, ako by mali novinári informovať o migrácii a islame, aby nepodporovali extrémistické nálady v spoločnosti.

“Slová rešpektu: Etická žurnalistika proti hate speech” je spoločný projekt, ktorý uskutočnili mediálne organizácie v ôsmich európskych krajinách – Rakúsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Slovinsko a Španielsko. S podporou Programu právo a občianstvo Európskej únie sa podľa svojich internetových stránok snaží pomôcť novinárom, aby v tejto dobe rastúcej “islamofóbie” “prehodnotili” spôsob, akým riešia “otázky súvisiace s migračnými procesmi a etnickými náboženskými menšinami.” Informoval portál Gatestone Institute.

V septembri boli vydané “Slová rešpektu” ako 39-stranový dokument nazvaný “reportovanie o migrácii a menšinách: postupy a odporúčania (Reporting on Migration & minorities: Approach and Guidelines)”. Poučuje médiá o tom, ako “by nemali dať extrémistickým názorom čas alebo priestor len kvôli tomu, aby ukázali názory druhej strany.”

Dokument vyzýva novinárov, aby príliš nepísali o “senzačných incidentoch týkajúcich sa migrantov”, lebo “násilní ľudia sa nachádzajú v každej veľkej skupine obyvateľov”. Ak však budú musieť o týchto incidentoch informovať, nesmú nikdy prestať pripomínať, že “hlavné príčiny” týchto incidentov “často nemajú nič spoločného s etnickou či náboženskou príslušnosťou človeka”. Správa nám naznačuje, že príčiny môžu byť “kolonializmus, rasizmus a všeobecná sociálna nerovnosť”. Tiež nesmieme zabudnúť na to, že “medzi migráciou a terorizmom neexistuje žiadne štrukturálne spojenie”.

Počas posledných niekoľkých rokov zaznamenalo mnoho krajín v Európe skutočné tsunami islamskej migrácie. Zodpovední novinári by to však podľa “Slov rešpektu” nikdy nemali takto popisovať: “Pri popise migrácie nepoužívajte frázy ako “príliv”, “vlna” a “povodeň” (alebo iné ako “horda” alebo “príval”), pretože takýto jazyk môže “vyvolať pocit masovej invázie”. “Dehumanizuje to migrantov” a “vytvára falošný obraz”, že migranti sú “nepriateľom”, ktorý musí byť odrazený.

  Korporátní média Vám lžou o situaci v Sýrii! Varuje kanadská novinářka

Správa tiež varuje, že dokonca ani otázka “či nároky žiadateľov o azyl sú oprávnené” alebo “či majú migranti právo byť v krajine” je úplne nevhodná: mali by sme sa zamerať na “právo a poriadok”, než polemizovať o takých veciach ako “základné právo na azyl “. Podľa ich názoru, žiadna ľudská bytosť nemôže byť “ilegálna”. Preto slovo “ilegálny”, na ktoré upozorňujú, by malo byť použité na opis akcií, nie ľudí.

Takýto dokument, ktorý podporuje Európska únia, je však v úplnom rozpore so skutočnou novinárčinou, ako aj so zdravým rozumom. Médiá by totiž mali byť slobodné, objektívne a mali by popisovať veci tak, ako sú, a nie cenzúrovať a zamlčiavať fakty, aby to bolo v súlade s politickou korektnosťou a liberálnym smerovaním.

(JRu, hlavnespravy.sk)

Komentáře