Obvykle jejich žádosti o status uprchlíka končí odmítnutím. V létě roku 2016 bylo podáno 1200 žádostí od občanů Tádžikistánu, jen jeden byl vyřešen pozitivně.

Stovky občanů Tádžikistánu čekají na vstup do Polska. Tito lidé nemají víza a utábořili se na běloruské a ukrajinské straně polských hranic v naději na získání povolení ke vstupu.

Polské pohraniční stráže s nimi vedou rozhovory, protože mají ve skutečnosti určit, zda mají nárok na postavení uprchlíka. Zpravidla je řízení ukončeno rozhodnutím „vstup nepovolen“. V létě roku 2016 z 1200 žádostí od občanů Tádžikistánu byla jen jedna vyřešena kladně.

Human Rights Watch vyjádřil znepokojení nad osudem tádžických migrantů. Podle jejího názoru, uprchlíci přicházejí ze země, kde vláda perzekuuje stoupence opozice. Vláda Tádžikistánu však tvrdí, že se jedná o ekonomické migranty.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře