Európsky parlament pri utorkovom hlasovaní schválil rezolúciu, ktorá odsudzuje prezidenta USA Donalda Trumpa za rozhodnutie, ktorým odníma federálnu finančnú pomoc organizáciám praktizujúcim potraty, nielen v takzvané rozvojových krajinách pod plášťom plánovaného rodičovstva.

Ide o “priamy útok na výdobytky v oblasti práv žien a dievčat a krok späť,” ľutuje Európsky parlament a “naliehavo vyzýva k tomu, aby EÚ a jej členské štáty obmedzili dopady tohto “rubikovho pravidla”.

Európa chce teraz chýbajúce fondy pre potratový priemysel nahradiť z vlastných zdrojov – ako inak, než tým, že jej členské štáty, citujeme z rezolúcie: “výrazne navýšia prostriedky určené na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a zriadi medzinárodný fond, ktorý bude financovať prístup k plánovaného rodičovstvu a k bezpečnému a zákonnému umelému prerušeniu tehotenstva, a to za použitia vnútroštátneho a únijného rozvojového financovania”.

Európski poslanci väčšinou 371 hlasov (198 proti, 74 sa zdržalo hlasovania) tak vyslovili súhlas s témou, ktorá podľa ich mienky tvorí jednu z priorít 61. zasadnutia Komisie Spojených národov o postavení žien.

Je to škandalózne, komentuje predseda talianskeho Hnutia za život Gian Luigi Gigli. “Potratový priemysel vyváža do všetkých rozvojových krajín tzv. “balíček reprodukčného zdravia” – teda potraty, antikoncepciu a sterilizáciu, namiesto potravín, práce a sociálneho rastu. Politiku tzv. plánovaného rodičovstva Spojené národy presadzujú už dlhší čas a veľmi rozhodne a presvedčene ju podporuje pani Clintonová, ktorá je teraz po Trumpových škrtoch v problémoch.

Bolo by skutočne škandalózne, aby sa teraz financovania ujala Európa a pritom to zastierala zdanlivo dobrými úmyslami – v danej rezolúcii sa totiž hovorí tak trochu o všetkom, od násilia na ženách až po rovné príležitosti, ale potom sa tam vždy obratne vsunie “jedovaté jablko”, teda v tomto prípade takzvané “reprodukčné zdravie” v rozvojových krajinách.

Zatiaľ sa zbierajú fondy na dobrovoľnej báze – Holandsko už uvoľnilo 20 miliónov eur a je na slobodnom zvážení každej krajiny, nakoľko sa bude zúčastňovať. Keby sa ale únijná politika mala uberať týmto smerom, je na mieste otázka, aké dôvody ešte držia Európy pohromade?,” uviedol predseda talianskeho Hnutia pre život, ktorý využíva všetky prostriedky, ako na situáciu upozorniť taliansku vládu, a v skorej dobe plánuje petíciu na národnej úrovni.

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Komentáře