Evropa by neměla promarnit své křesťanské dědictví, řekl Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup.

“Bude to nyní třetí islámský pokus dobýt Evropu? Mnozí muslimové si myslí, že ano a říkají, že toto je konec Evropy, “uvedl arcibiskup v neděli v katedrále svatého Štěpána v den svátku Marie. Tento křesťanský svátek je slaven při příležitosti osvobození Vídně od Turků 12. září 1683.

“Bože smiluj se nad Evropou a lidem svým, před nebezpečím propadnutí našeho křesťanského dědictví,” modlil se hlasitě Schönborn, „ nejde o ztrátu nejen ekonomickou, ale především lidskou a náboženskou.”

Bitva u Vídně (11.–12. září 1683) ukončila druhé obléhání Vídně, na počátku velké turecké války byla jednou z klíčových událostí válek mezi Habsburky (resp. křesťanskou Evropou) a Osmanskou říší a byla jednu z nejvýznamnějších bitev 17. století. Předznamenala ukončení turecké expanze do střední Evropy.

Spojená říšská, habsburská a polská vojska čítající asi 70 000 mužů přitáhla 12. září k Vídni ve třech proudech, aby metropoli habsburského impéria osvobodila od obležení ze strany cca 138 000 mužů Kary Mustafy Paši. Křesťanská vojska vedl polský král Jan III. Sobieski.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře