Německá kancléřka byla v Bundestagu vyzvána k vytvoření jednotné politické fronty proti straně AfD: „je to výzva pro všechny v tomto domě“.

Šéf Ústřední rady muslimů Aiman Mazyek je dalším, kdo podporuje a vyzývá Merkelovou k boji proti AfD. Rozhodujícím impulsem pro „ochranu“ Merkelové ze strany šéfa Ústřední rady muslimů byl volební debakl Merkelové strany ve volbách v Meklenbursku – Předním Pomořansku.

Merkelová mohla jenom bezmocně přihlížet, jak ji voliči „spočítali její neomezenou migraci“ v Německu.

Mazyek je přesvědčen, že nejen politika Merkelové je rozhodující pro volební úspěch AfD. Výsledek se nesmí podceňovat, povede k “rasismu v této zemi,” říká Mazyek. AfD chce, aby se muslimové stali druhořadými občany muslimy, tvrdí Mazyek.

Aiman Mazyek je od roku 2010 v čele Ústřední rady muslimů v Německu. Podle informací ZMD má v současné době asi 10.000 členů. Významným členem ZMD je “Islámské společenství Německa” (IGD), které je považováno za německou odnož islamistického Muslimského bratrstva.

(KPa, pz.cz, Foto: Vladimir Melnik / Shutterstock.com)

Komentáře