Európska únia sa opäť vyhráža Slovensku. Tentokrát sa však nejedná o imigrantov. Bruselu sa nepáči, že na Slovensku ešte nie je spoplatnená závlahová voda. Ak to odmietneme urobiť, Slovensko môže prísť o milióny z eurofondov.

Poľnohospodári čerpajú na zavlažovanie povrchovú vodu z riek a potokov, ktorá by inak zo Slovenska odtiekla. Zavlažovaním sa chápe aj zúžitkovanie dažďa, ktorý dopadá na strechy budov, alebo na blízke neobhospodarované kopce, a jeho použitie k doplneniu dažďa dopadajúceho priamo na obhospodarované polia. Vodu nikto nevytvoril, nikto ju nevlastní, je to v podstate dar z nebies, no Brusel to tak nevidí. Požaduje závlahové vody spoplatniť, inak stopne Slovensku peniaze z eurofondov na Operačný program životné prostredie. Informoval o tom portál Protiprud.sk.

Spoplatnenie závlahovej vody však môže mať pre Slovenských poľnohospodárov likvidačné dôsledky. Pestovatelia a poľnohospodári majú zo zavlažovaním už teraz veľké náklady. Museli investovať do zavlažovacích systémov, ich údržby, platia za odber vody z vodného zdroja a dopravu na zavlažovaný pozemok .

Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo, že chce určiť len symbolickú sumu za závlahovú vodu. Pri vyšších objemoch odobratej vody však môže aj symbolický poplatok za meter kubický vody mnohých poľnohospodárov a pestovateľov odrovnať.

Slovensko, ktoré ešte pred štvrťročím bolo takmer potravinovo sebestačné, môže po zavedení tohto nariadenia z Bruselu prísť o už teraz slabú potravinovú sebestačnosť úpne.

Ministerstvo životného prostredia SR sa svojich eurofondov nechce vzdať za každú cenu. Preto poslušne súhlasí s Bruselom a tvrdí, že odber povrchovej vody a podzemnej vody na závlahy je vodohospodárska služba, ktorá vyžaduje zavedenie poplatku v zmysle čl. 9 Rámcovej smernice o vode, čo je podmienkou Európskej únie pre OPŽP na roky 2014 – 2020. Bývaly minister Vladimír Chovan si však myslí, že ministerstvo by sa nemalo únáhliť. V Európskej únii totiž býva bežnou praxou, že “pred zavedením nevýhodnej európskej legislatívy v štátoch s rozhodujúcim podielom poľnohospodárskej produkcie príde k jej zmene.” Súčasne ministerstvo však len robí to čo mu Brusel prikazuje.

Spoplatnenie závlahovej vody môže okrem iného viesť aj k strate pracovných miest v poľnohospodárstve a potravinovom priemysle. Slovenské potraviny pravdepodobne zdražejú , pretože neobstoja v konkurencii zo zahraničnými často menej kvalitnými potravinami.

Keď v televízií chodia propagandistické reklamy na eurofondy a ospevujúce Slovenské člentsvo v Európskej únií,nikdy sa nepovie aj B a to aké všetky nezmyselné a často likvidačné nariadenia pre Slovensko sú stým spojené.

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Komentáře